III EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “FANTASTYCZNY SZCZECIN”

Print Friendly, PDF & Email

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, Tel. 91 422 99 59, fax. 91 422 52 62
E-mail: organizacyjny@palac.szczecin.pl
MIEJSCE KONKURSU, ADRESACI:
Konkurs jest organizowany w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, podstawowych (kl.as 7 i 8),
ponadpodstawowych, studenci, uczestnicy zajęć domów kultury i innych placówek wychowawczo – oświatowych
oraz osoby dorosłe do 25 roku życia.
CELE KONKURSU:
Konkurs realizowany jest w ramach projektu Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny.
Celami konkursu są:
 rejestracja obrazów ludzi/człowieka (w odpowiednim kostiumie, makijażu etc.) na tle charakterystycznych lub mniej znanych miejsc Miasta Szczecin,
 uwrażliwienie na piękno Miasta Szczecin,
 rozwijanie wśród uczestników konkursu umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji, a także kształtowanie wyobraźni i kreatywności,
 rozbudzanie wrażliwości ,
 prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 wymiana doświadczeń fotograficznych, metodycznych i estetycznych;
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 2 fotografie o wymiarach 20x30cm
2. Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Nadesłane prace nie mogą być już wcześniej publikowane.
3. Tematem przewodnim fotografii jest Fantastyczny Szczecin.
4. Przez termin „fantastyczny” należy rozumieć taki sposób konstruowania świata przedstawionego na zdjęciu, który nie odpowiada rzeczywistości. Fantastyka przejawia się we wprowadzaniu elementów cudowności, irracjonalizmie, konstruowaniu nierzeczywistych postaci, takich jak duchy, zjawy, gnomy.
5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej – nie będą podlegały ocenie.
6. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć : wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie oraz konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.
7. Prace, w których znajdują się elementy dodane lub usunięte w wyniku obróbki graficznej oraz prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże), nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
8. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, szkołę/uczelnię, tytuł pracy oraz wiek autora, adres, email, telefon
9. Fotografie należy nadesłać na konkurs jako przesyłkę pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres:

Dział Organizacyjny.
Pałac Młodzieży – PCE
Al. Piastów 7; 70-327 Szczecin
z dopiskiem „Fantastyczny Szczecin”

10. Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionej i podpisanej zgody – Załącznik nr 1 lub 2 (dla osoby pełnoletniej)
11. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu fotografii.
OCENA:
Organizator powoła profesjonalne jury, które dokona oceny nadesłanych fotografii i przyzna autorom zdjęć nagrody oraz wyróżnienia. Zdjęcia będą oceniane na podstawie zgodności z tematem wartości artystycznych, jakości wykonania i pomysłowości autora.
NAGRODY:
Jury przyzna autorom fotografii trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej (szkoły gimnazjalne + szkoły podstawowe (kl.asy 7 i 8) , ponadpodstawowe, dorośli) oraz wyróżnienia. Ponadto nagrodzone zdjęcia wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która trwać będzie od 23 lutego 2019 r. do 17 maja 2019 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.
TERMINARZ:
 Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 4.01.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas III Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego dnia 23 lutego 2019 r. w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie
 Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 23.02.2019 r. do 17.05.2019 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie prac związanych z konkursem.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.

Regulamin konkursu wraz załącznikami.

Podobne w kategorii:

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 120 razy)
Avatar photo
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.