Autor: Planeta Sztuki

Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „EKO – ZABAWKA”

ORGANIZATOR:Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymiim. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,e-mail: sp41@miasto.szczecin.plCELE KONKURSU:– pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie….