IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „EKO – ZABAWKA”

Print Friendly, PDF & Email

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,
ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,
e-mail: sp41@miasto.szczecin.pl
CELE KONKURSU:
– pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
uczniów,
– rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,
– integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów,
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących
w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.
4. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii.
5. Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać 150 cm. (jeśli będzie składana – wymiary formy złożonej).
6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
 imię i nazwisko oraz wiek autora,
 nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
7. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
 6-9 lat,
 10-12 lat,
 13-16 lat.

8. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 wrażenie estetyczne,
 spełnienie podanych wytycznych,
9. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez odpowiedniego opisu i wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.
10. Prace należy przesyłać na adres organizatora odpowiednio zabezpieczone lub przekazać osobiście do sekretariatu szkoły. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub zniszczenie prac podczas transportu.
11. Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 10.04.2019r.
10. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.
11. Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania nagrody specjalnej za pracę nie mieszczącą się w określonych regulaminem kategoriach wiekowych.
12. Decyzje Jury są ostateczne.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2019r.
O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem.
14. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
15. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.
16. Dostarczone prace mogą podlegać zwrotowi (autor lub opiekun może odebrać pracę w ciągu dwóch tygodni od momentu rozdania nagród). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (po upływie wskazanego czasu) oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.
17. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,
b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.
18. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora
( https://sp41zoiszczecin.edupage.org ) i Patrona konkursu ( http://muzeumtechniki.eu ) nie później niż 30 kwietnia 2019r.
Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:
Anna Litwinowicz
Joanna Kazimierczuk
Katarzyna Neumann-Piotrowska
Pytania odnośnie kwestii nie objętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy:
altw@poczta.onet.pl

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 922 razy)
Avatar photo
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.