Planeta Sztuki

O Planeta Sztuki

Planeta Sztuki jest serwisem tematycznym, ukierunkowanym na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.