X Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej Twórczości Plastycznej “Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

Print Friendly, PDF & Email

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA”

PAŁAC MŁODZIEŻY – KATOWICE 2013

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach; Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

PATRONAT  HONOROWY:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

CELE KONKURSU:

Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej.

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży

TEMATYKA:

Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła: „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”, nawiązując tematycznie do regionu, w którym żyjemy, tradycji i obyczajów.

moje miasto, tradycje, zabawy, moja rodzina i ja, moi przyjaciele; obyczaje ludowe w różnych regionach mojego kraju; mój kraj w XXI wieku, moje marzenia

UCZESTNICY:

Wiek uczestników od 3 do 13 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:

wykonanie pracy w dowolnej technice (z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych)

wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm

prosimy o przesłanie prac nie oprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach prac zbiorowych nie przyjmujemy

prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji i adresem e-mail każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artystystycznego
ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa adres z kodem, telefon, e-mail.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:          10 CZERWCA 2013 r.

na adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY

UL. MIKOŁOWSKA 26

40-066 KATOWICE

z dopiskiem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” – konkurs plastyczny

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie.

Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży:     www.pm.katowice.pl/konkursy

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe, dyplomy uczestnictwa w wystawie oraz katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

UWAGI KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace przechodzą na własność organizatorów                  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 24 razy)
Avatar photo
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.