Konkurs na pracę plastyczną „Pocztówka z Wakacji”

Print Friendly, PDF & Email
 1. Organizatorem konkursu na pracę plastyczną „Pocztówka z Wakacji” jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, z siedzibą przy ulicy Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest przedstawienie przez młodych artystów najciekawszych według nich widoków, miejsc, symboli województwa zachodniopomorskiego, które udało im się zobaczyć podczas wakacji.
 3. Praca powinna być wykonana w dowolnym formacie nie większym niż A3, techniką:

rysunku (np.: ołówek, kredki, pastele tusz, patyk, węgiel, pędzel, piórko);

malarską (dowolny rodzaj farb na płaskim podobraziu) dowolnie wybraną techniką np.: sgraffito (na płaskim podobraziu), akwarela, tempera, gwasz, itp. Pracę należy  dostarczyć bądź przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Do dnia 3 listopada 2017 r. Decyduje data fizycznego wpływu pracy do Kuratorium Oświaty.

 1. Pracę należy opatrzyć tytułem, nazwą miejsca które przedstawia. Powinna być odpowiednio zapakowana, nie zrolowana. Należy zadbać o opakowanie płaskie, tak by praca nie uległa zniszczeniu bądź zagnieceniu podczas transportu w przeciwnym razie zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie, czytelne wypełnienie przez nauczyciela, opiekuna ucznia karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2) i dołączenie obu wypełnionych załączników do pracy (przykleić na jej odwrocie). Brak tych dokumentów będzie powodował wyłączenie danej pracy z oceny.
 3. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2).
 4. Prace nadesłane na konkurs będą bezpłatnie wykorzystywane przez organizatora w celach związanych z promocją konkursu i nie będą zwracane.
 5. Oceny i wyboru najlepszych prac, w tym przyznania Nagrody Głównej, dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu w terminie do 14 dni od ostatecznego terminu nadsyłania prac. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród. Przewodniczącym jury jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty lub wyznaczona przez niego osoba. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie i listownie.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Nagrodą w konkursie będzie publikacja 13 najlepszych prac (1 na okładce, 12 – kolejne miesiące) w formie kalendarza na rok 2018 oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Kalendarze będą przekazywane do ministerstwa, administracji rządowej, parlamentarzystów, administracji samorządowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.
 8. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na zwycięskich pracach imion i nazwisk jej autorów oraz dane szkół, której uczniem jest laureat. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę zarówno na upublicznienie prac w sposób opisany w pkt 10, jak również umieszczenie wskazanych w zdaniu pierwszym danych osobowych. Uczestnicy wyrażają również zgodę na upublicznienie prac na stronach internetowych Kuratorium Oświaty.
 9. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród wybranym przez siebie uczestnikom.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia a także odwołania z ważnych przyczyn.
 12. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków, co uczestnik potwierdza na oświadczeniu w załączniku nr 2.
 13. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Szczecinie: kuratorium.szczecin.pl

 

 

Znajdź nas na FACEBOOK

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 192 766 razy)
Avatar photo
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.