Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                                               Poezji i Prozy Ukraińskiej  Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa Pod Patronatem  Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza TURNIEJ WOJEWÓDZKI W LUBLINIE  Termin:     6-7 marca 2014 r. Miejsce:      Sala…