Browsing Tag

młodzież

KONKURSY By On 23 października 2014

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ogłasza XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Katka ŚWIĄTECZNA –  BOŻE NARODZENIIE,, NOWY ROK 1. Celem konkursu jest: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych) poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 2.  Prace powinny spełniać następujące kryteria:  nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac…

KONKURSY By On 23 października 2014

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PRZYRODA POLSKA – ŁĄKA”

ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni. UCZESTNICY: Wiek uczestników od 7 do 15 lat. CELE KONKURSU: -umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac plastycznych, -wymiana doświadczeń między instruktorami i nauczycielami z różnych placówek.              TEMATYKA: Tematyka prac powinna koncentrować się wokół skojarzeń związanych ze słowem łąka”, takich jak lato, zboża, żniwa, polne kwiaty, krajobrazy itd.           WARUNKI UCZESTNICTWA: – wykonanie pracy w jednej z technik rysunkowych: ołówek, węgiel, sangwina, sepia, pisak, marker, pisak;…

KONKURSY By On 17 października 2014

Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny z „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…. I inne polskie łamańce językowe””

Temat konkursu „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…. I inne polskie łamańce językowe” Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie wraz z wydawnictwem KOMLOGO. Czas trwania konkursu od 13 października 2014r. do 12 grudnia 2014r. Decyduje data stempla pocztowego Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych: I – dzieci od 4 do 6 lat, II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat, III – dzieci od 7 do 9 lat, IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat. V –…

KONKURSY By On 28 października 2013

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej na kartkę Bożonarodzeniową “Magia Świąt”

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska  zapraszają do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „M-A-G-I-A   Ś-W-I-Ą-T” ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  PARTNERZY: Poczta Polska S.A. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Most CELE  KONKURSU: popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem…

WYDARZENIA By On 11 września 2013

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 13-16 LAT PRZYGODY FOTOGRAFICZNO – TELEWIZYJNE

  WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 13-16 LAT  PRZYGODY FOTOGRAFICZNO – TELEWIZYJNE czas trwania: 2 godz. maksymalna liczba: 15 osób cena: 13 zł / osoba ilość miejsc ograniczona/ obowiązują zapisy Trafostacja Sztuki w Szczecinie ul. Świętego Ducha 4 Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-16 lat,  głównie poświęcone fotografii i telewizji. Ich celem jest pobudzenie kreatywności i zmotywowanie do twórczego działania i myślenia. Podczas zajęć zostaną wykorzystane materiały edukacyjne i aktywizujące metody pracy. Widzialne historie Kluczowe…

KONKURSY By On 5 listopada 2012

Konkurs – Kartka Bożonarodzeniowa

Młodzieżowy Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w Pabianicach ogłaszają  XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka świąteczna BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK Celem konkursu jest: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych  Prace powinny spełniać następujące kryteria: nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w…

KONKURSY By On 30 sierpnia 2012

Konkurs korczakowski dla młodzieży

Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka Konkurs dla młodzieży Regulamin Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie oraz Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, włączając się w obchody Roku Janusza Korczaka, ogłaszają konkurs adresowany do młodzieży Szczecina, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych oraz , domów kultury i innych placówek szkolno-wychowawczych, pracujących z młodzieżą w wieku powyżej 14 roku życia. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości oraz biografii Janusza Korczaka poprzez wykorzystanie jego dorobku dla rozwijania wrażliwości…

KONKURSY By On 21 sierpnia 2012

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2012”

Termin nadsyłania prac: 20 października 2012 r. Organizatorami konkursu są Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych). Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane w następujących technikach: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta. Tematyka prac może być dowolna. CELE KONKURSU: − inspirowanie do własnej…

KONKURSY By On 5 maja 2012

Konkurs – ilustracja do tekstu Jeremiego Przybory

Kutnowski Dom Kultury we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie ogłaszają II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych. Termin konkursu: od 15 kwietnia do 30 lipca 2012 Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach: Grafika (szeroko rozumiana) Pastel Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie) Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. Format prac nie przekraczający…

KONKURSY By On 27 kwietnia 2012

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Tu Gdzie Mieszkam”

Organizator Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej ul. Szegedyńska 9a w Warszawie Cele konkursu   prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej   wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem  najbliższego otoczenia Tematyka Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej ulubione miejsce spacerów, zabaw lub spotkań w okolicy zamieszkania autora. Technika i format prac technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika (na podłożu  papierowym), batik,…

KONKURSY By On 24 kwietnia 2012

XVIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY – Toruń 2012

Zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Organizatorem konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka we współpracy z: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędem Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Toruniu. Głównym celem konkursu jest spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych. Zasady udziału w biennale omówione są w regulaminie załączonym poniżej….

KONKURSY By On 16 kwietnia 2012

Konkurs- “Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

Konkurs zakończy się […] [fergcorp_cdt_single date=”2012/06/05″] Pałac Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży  ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci pt. “NAJPIĘKNIEJSZA JEST MOJA OJCZYZNA” PATRONAT  HONOROWY: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach CELE KONKURSU: Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej. Wybrane prace o najwyższej jakości…

1 2 3 4