Browsing Tag

architektura

KONKURSY By On 30 listopada 2012

Konkurs na projekty artystyczne prezentowane w przestrzeni publicznej HYDRO ACTIVE CITY

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury Międzynarodowy konkurs dla artystów: Hydro Active City Tematem przewodnim konkursu jest woda. Motyw ten stał się naturalnym źródłem inspiracji do poszukiwania artystycznych prac hydroaktywnych. Projekty hydroaktywne, w naszym rozumieniu, inspirują się wodą w najszerszym zasięgu tego pojęcia – geograficznym, chemicznym, hydrologicznym, literackim czy symbolicznym. Pierwiastek aktywny wymaga od artystów stworzenia prac, które angażują widza, a nie jedynie stawiają go w sytuacji biernego odbioru. W naturalny…

KONKURSY By On 16 kwietnia 2012

Konkurs – koncepcja architektoniczna Ambasady RP w Berlinie

Organizator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Termin zakończenia konkursu: do czasu jego odwołania Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Koncepcja projektowa powinna w pełni prezentować oblicze nowego obiektu zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, tzn. ukazywać dialog nowej kubatury z zastanym otoczeniem, wpasowanie w istniejącą tkankę miejską, w tym przede wszystkim relację…

KONKURSY By On 21 marca 2012

Konkurs architektoniczny – Przystanek w Łodzi

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wraz z  Biurem Architekta Miasta i Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, ogłasza konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego w centrum miasta. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego tramwajowego przystanku przesiadkowego, zlokalizowanego na największym węźle miejskiej komunikacji szynowej w Łodzi. Przystanek jest centrum przesiadkowym systemu komunikacji miejskiej, umożliwiającym łatwe i sprawne przesiadanie się na wszystkich liniach, na dwóch głównych kierunkach: północ- południe (trasa Łódzkiego Tramwaju…

KONKURSY By On 20 marca 2012

Konkurs architektoniczny

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 061 8170411. Adres strony internetowej zamawiającego: kornik@kornik.pl   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik – obejmującego szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole wraz ze żłobkiem. II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji…

KONKURSY By On 15 marca 2012

Konkurs na obiekt przestrzenny z klinkieru

Organizatorami konkursu są firma Röben Polska oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przy wsparciu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Termin zgłoszeń: 7-8 maja 2012 r. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy deklarują możliwość realizacji projektu w przypadku zwycięstwa. Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2012 r. Prace konkursowe można składać w dniach 7-8 maja 2012 r., a ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy prac konkursowych nastąpi 15 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram konkursu jest dostępny w regulaminie. Przedmiotem…