Browsing Tag

konkursy

KONKURSY By On 2 grudnia 2013

Konkurs „Polskie Potrawy Wigilijne”

Zbliżają się tak ukochane przez nas Święta Bożego Narodzenia. Goleniowski Dom Kultury po raz kolejny pragnie bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez nas konkursie „Polskie Potrawy Wigilijne”, Swój udział, tak jak w latach ubiegłych mogą zgłaszać Koła Gospodyń Wiejskich,Stowarzyszenia, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Gastronomiczne, restauracje, kawiarnie i inne instytucje oraz pojedyncze osoby, chcące zaprezentować swoje umiejętności kulinarne w potrawach wigilijnych. Wszystkie potrawy oceniane będą tak jak dotychczas w czterech kategoriach:…

KONKURSY By On 12 listopada 2013

XXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ „Color Art”

REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ   „Color Art” 28 maja – 1 czerwca 2014 Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje…

KONKURSY By On 8 listopada 2013

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej: „Słowo jak chleb”

  Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej: „Słowo jak chleb” Temat VIII edycji: „Oczekiwanie” 1. Prosimy o nadesłanie niepublikowanego i nienagrodzonego utworu (jeden wiersz) w siedmiu egzemplarzach. Wiersz winien być opatrzony godłem. 2. W oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) wraz z podpisanymi dwoma oświadczeniami: 1) że jest to wiersz własny, niepublikowany i nienagrodzony…

KONKURSY By On 29 października 2013

V Ogólnopolski Konkurs plastyczno-fotograficzny “Polskie szlaki wodne”

  ORGANIZATOR:   konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu. KOORDYNATOREM konkursu jest Jacek Marek. CELEM konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na estetyczne, ekologiczne, gospodarcze i socjologiczne aspekty życia społeczności ludzkich w dorzeczach Wisły i Odry oraz wybrzeża Bałtyku poprzez refleksję i emocjonalną wypowiedź artystyczną w postaci prac: plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i komputerowa) fotograficznych ADRESATEM  konkursu są wyłącznie amatorzy pracujący indywidualnie lub reprezentujący placówki…

KONKURSY By On 28 października 2013

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej na kartkę Bożonarodzeniową “Magia Świąt”

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska  zapraszają do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „M-A-G-I-A   Ś-W-I-Ą-T” ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  PARTNERZY: Poczta Polska S.A. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Most CELE  KONKURSU: popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem…

KONKURSY By On 22 października 2013

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

„NAJPIĘKNIEJSZA BAŚŃ MOJEGO DZIECIŃSTWA”  Cele Konkursu: – prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej, – rozwijanie wrażliwości estetycznej,  inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią Uczestnictwo:  –  konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. – warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez jednego autora jednej pracy, zgodnej z tematyką konkursu w dowolnej technice, – format prac A3 lub A2 – prace muszą być opatrzone na odwrocie…

KONKURSY By On 17 października 2013

I WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI

  I WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI „Małe, mniejsze, najmniejsze… – origami modułowe” pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Origami Temat I edycji: „KUSUDAMY” ORGANIZATORZY: – Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach, – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gliwicach, – Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9. CELE KONKURSU: – Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, koncentracji i wytrwałości, – Integrowanie środowiska, – Kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, – Popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu.     PODSUMOWANIE…

KONKURSY By On 10 października 2013

IX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje”

REGULAMIN IX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty I ORGANIZATOR Organizatorem IX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, tel. (91) 421 80 18, faks (91) 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Przegląd jest Katarzyna Szul – Konieczna, telefon 603 053 029. II MIEJSCE I TERMIN Finał Przeglądu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres…

KONKURSY By On 10 października 2013

VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy”

  1. Organizator: Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, email: klubskolwin@wp.pl Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj. 2. Patronat Patronat nad Konkursem sprawują: kwartalnik literacko-kulturalny eleWator oraz zachodniopomorski portal kulturalny eleWatorKultury.org 3. Cele Konkursu Celem konkursu jest: • wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze, • rozbudzenie…

KONKURSY By On 10 października 2013

VI SZCZECIŃSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – „Szczecin – kadry drugie”

  KADRY DRUGIE Zamknąwszy pięcioletni cykl konkursów fotograficznych pod nazwą Pokaż światu Skolwin, tym razem mamy przyjemność zaproponować Wam udział w nowej odsłonie naszych foto-zmagań. Niniejszym ogłaszamy konkurs fotograficzny SZCZECIN – KADRY DRUGIE. Rozszerzamy tym samym zasięg terytorialny przedmiotu naszych konkursowych zainteresowań i poszukiwań do całego Szczecina, mając nadzieję na bardziej twórczy i gremialny udział pasjonatów fotografii. „Kadry drugie” wyrażają oczekiwania i nadzieje na zdjęcia niebanalne, niesztampowe; te…

KONKURSY By On 10 października 2013

Ekologia w obiektywie – konkurs fotograficzny

  Już w poniedziałek 14 października rusza rejestracja do konkursu fotograficznego „Ekologia w Obiektywie”. Lepsze życie: to pojęcie, które każdy człowiek definiuje w sposób subiektywny. W popularnej wyszukiwarce osiąga 434 000 wskazań. To zarazem hasło tegorocznej edycji konkursu ‘Ekologia w Obiektywie’. Organizator, firma Bayer, już po raz trzynasty zaprasza wszystkich pełnoletnich fotografujących – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Do wygrania nagrody pieniężne o łącznej wartości 5 000 zł.   „Organizator oczekuje na fotografie, będące autorską interpretacją hasła przewodniego…

KONKURSY By On 9 października 2013

VIII Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej “Trzeźwy umysł – piękny świat”

VIII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ  “Trzeźwy umysł – piękny świat”    I  ORGANIZATOR Organizatorem VIII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Trzeźwy umysł – piękny świat” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 18, faks (091) 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Małgorzata Sanocka.  II  MIEJSCE I TERMIN Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres…

1 5 6 7 8 9 29