Obejmujemy patronaty medialne nad poszczególnymi konkursami, wydarzeniami, publikacjami  . Jeśli są Państwo zainteresowani objęciem przez nas patronatu nad konkursem, wydarzeniem, publikacją prosimy o kontakt

PlanetaSztuki.pl do tej pory patronowała niżej wymienionym konkursom, wydarzeniom i publikacjom:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja w obrazach” organizowany przez Pałac Młodzieży w Szczecinie

2. Publikacje z kategorii przewodniki Polska Lista Przebojów wydanych przez wydawnictwo „G+J Książki” wydającym pod brandem National Geographic

– „Polskie Symbole” – Dariusz Jędrzejewski – wydane w roku 2012

– „Imprezy Kulturalne” – Dariusz Jędrzejewski – wydane  roku 2012

 

3. Jarmark Rzeczy Ładnych:  Promocja rodzimych twórców zajmujących się rękodziełem artystycznym, promocja galerii i miejsc, w której prezentowane jest rękodzieło, możliwość spotkania się i poznania twórców, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji, propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej, rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami, przedstawienie odbiorcom atrakcyjnej i niepowtarzalnej oferty, dalekiej od masowej produkcji.

jarmark

 

4. Miejski Konkurs Twórczości Plastycznej i Literackiej „Pływające Ogrody – czyli Szczecin 2050”  organizowany przez Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie. Celem konkursu jest prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję  Szczecina za 40 lat, w kontekście tematu – ogrody pływające, kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają, zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej, propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin, zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.

I miejsce w III edycji

I miejsce w III edycji

Podziel się z innymi: