Ogłoszenie wyników VIII edycji miejskiego konkursu twórczości plastycznej i literackiej “Ogrody pływające…”