W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” zapraszamy na prelekcję Alicji Kościelnej z Archiwum Państwowego w Szczecinie, zatytułowaną „Początki reformacji w Szczecinie”, która zostanie wygłoszona w środę, 18 października 2017 roku, o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Księcia Mściwoja II 8. Wstęp wolny.

Reformacja od początku była zarówno ruchem religijnym, jak też społecznym i politycznym. W Szczecinie na jej przebieg wpływ miały nie tylko nadzieje na naprawę stosunków religijnych, ale także spory w obrębie rady miasta, osobiste ambicje jej członków oraz konflikty między książętami, Jerzym I i Barnimem IX (XI).

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną m.in.: działalność zwolenników nauki Lutra w Szczecinie, przyczyny ich sukcesów oraz postawa książąt pomorskich, a także biskupa Erazma Manteuffla wobec nowych ruchów religijnych i ich propagatorów.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/10/17/sroda-historia-szczecina-poczatki-reformacji-szczecinie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google