MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH„NASZA NIEPODLEGŁA” na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem
 2. Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę.
 3. Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym kraju.
 4. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie, im. Bolesława Chrobrego. Adres: Aleja Piastów 6, 70 – 327 Szczecin,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Jedyneczka, działającego przy SP 1.
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

 • 6 – 9 lat- szkoła podstawowa- edukacja wczesnoszkolna
 • 10 – 13 lat- szkoła podstawowa- klasy IV-VII

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, forma płaska.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie.
4. Format prac: A4

 1. Praca plastyczna powinna zawierać metryczkę wg poniższego wzoru:
  Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i zgodą na publikację nagrodzonych prac w formie kalendarza ściennego na rok 2018 i prezentację ich w formie wystawy w SP 1.
 3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

Regulamin

 

(Visited 62 819 times, 2 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/09/28/miejski-konkurs-plastyczny-nasza-niepodlegla/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google