Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundacją Tumult (organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE), mają zaszczyt zaprosić Państwa placówkę do uczestnictwa w programie profilaktycznym „Sztuka Wyboru” pod postacią konkursu plastycznego „Plakat! Akcja! Reakcja!” oraz konkursu filmowego „Kamera! Akcja! Reakcja!.

Program od początku powstania oscyluje wokół sztuki filmowej i sztuk plastycznych i od początku kładzie nacisk na jakość prac. Wzorem dla nas jest kino artystyczne i złożone scenariusze poruszające pełne spektrum omawianego problemu, a nie koncentrujące się tylko na relacji przewinienia i kary. Duży nacisk kładziemy również na formę, CAMERIMAGE to w końcu festiwal poświęcony sztuce operatorów filmowych. W dotychczasowych latach równolegle rozwijaliśmy konkurs graficzny, naszymi jurorami byli, polski projektant śp. Janusz Kaniewski oraz polski plakacista Tomasz Opasiński pracujący obecnie w Hollywood. Konkurs „Plakat! Akcja! Reakcja!” jest dla nas powrotem do idei zaangażowanego, artystycznego plakatu społecznego który w równym stopniu kładzie nacisk na ważkość tematu jak i poziom artystyczny dzieła. Uczestnikom dajemy pełną dowolność jeśli chodzi o formę, treść musi się wpisać w problem społeczny dotykający młodzież i młodych dorosłych. Szczególnie cenimy przekaz pozytywny, bo takiego we współczesnych mediach jest obecnie mało.

W tegorocznej VI edycji programu, jako organizatorzy zdecydowaliśmy się po raz pierwszy wyjść poza teren województwa kujawsko-pomorskiego i zaprosić do udziału szkoły i uczących się w nich młodych artystów z całej polski. Szczególnie zależy nam na szkołach o profilu artystycznym, do których kierujemy ten list. Być może w ramach prowadzonych zajęć udałoby się zorganizować zajęcia poświęcone Polskiej Szkole Plakatu i w ich ramach zmotywować uczniów do stworzenia prac współczesnych. Nie stawiamy ograniczeń pod względem ilości zgłoszeń, bo każda praca jest dla nas cenna.

Tradycyjnie prace uczniów zostaną opublikowane wirtualnie, ale także powielone fizycznie i rozesłane do szkół w formie płyt, plakatów i koszulek z nadrukiem. Filmy i plakaty staną się narzędziem w rękach nauczycieli, pedagogów i policjantów. Być może, że w kolejnych latach uda nam się zorganizować ogólnopolską kampanię plakatową.

Konkurs graficzny – Regulamin

Konkurs graficzny Załącznik nr 1 – Formularz zgoszeniowy

Konkurs graficzny Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika konkursu

Konkurs graficzny Załącznik nr 3 – Lista uczestników konkursu graficznego

Konkurs graficzny Załącznik nr 4 – Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika konkursu graficznego

 

Konkurs filmowy Regulamin

Konkurs filmowy Załącznik nr 1 – formularz zgoszeniowy do konkursu filmowego 2017

Konkurs filmowy Załącznik nr 2 – owiadczenie uczestnika konkursu filmowego 2017

Konkurs Filmowy Załącznik nr 3 – oświadczenie rodzica 2017

Konkurs filmowy Załącznik nr 4 – formularz zmiany 2017

(Visited 64 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/09/25/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-filmowy-akcja-reakcja/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google