Jesień to czas zmian w przyrodzie. Liście drzew zmieniają kolory, a zwierzęta „zakładają” grubsze futerka, gromadzą zapasy żywności i migrują w cieplejsze okolice.Jesień jest niezwykle różnorodna, kolorowa i wygląda zupełnie inaczej w lesie, w parku, na łące czy na polu. Obok roślin z dojrzałymi owocami można zaobserwować takie, które jeszcze kwitną.

Zachęcamy do jesiennych wycieczek i obserwacji. Spróbujcie utrwalić na fotografiach jesienną różnorodność. Są miejsca, o których wiecie tylko Wy. Może warto je pokazać innym?

A więc w drogę!   I koniecznie zabierzcie ze sobą aparaty fotograficzne!!!

Uczestnicy Konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Organizator dopuszcza tylko prace wykonane indywidualnie.

Cele Konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie  i  zmianach  w niej zachodzących
  • zwrócenie uwagi   na   bogactwo   walorów przyrodniczych w naszym otoczeniu
  • propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne
  • promocja młodych talentów

Jesienna przyroda – królestwo różnorodności

Zasady Uczestnictwa

Warunkiem łącznym udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3, 94-043 Łódź, ul. Olimpijska 9:

  1. odbitek fotograficznych w formacie min. 20×30 cm (max. 5 zdjęć)
  2. formy elektronicznej dostarczonych odbitek zdjęć zapisanych na płycie CD
  3. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem.

 

UWAGA: Prace nadesłane tylko w formie elektronicznej nie będą oceniane.

Prace papierowe należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko twórcy, wiek, tytuł lub numer zdjęcia, szkoła, telefon kontaktowy, e-mail. Pliki na płycie proszę nazywać wg następującego klucza: imie_nazwisko_lat_nr_zdjęcia .jpg

  1. jan_nowak_12_1.jpg

 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 30 października 2017 r.

Ocena prac:

Prace ocenione zostaną przez komisję powołaną przez organizatora. Komisja przy ocenie brać będzie pod uwagę tematykę prac, formę wykonania, poziom artystyczny, ogólną koncepcje, oryginalność prac.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r.

Nagrody zapewniają organizatorzy.

Inne postanowienia:

Konkursu kończy wystawa, której otwarcie nastąpi po wręczeniu nagród laureatom.

(Visited 153 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/09/25/ekologiczny-konkurs-fotograficzny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google