Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury, Reportażu, Aktywizacji i Integracji Społecznej FARKA.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 14-19 lat.

Opis:

Tematyka Prac Konkursowych musi być związana z muzyką.

Każdy uczestnik może przesłać jeden reportaż literacki, który powinien obejmować nie więcej niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach wraz z formularzem zgłoszeniowym i dowodem wpłaty za udział w konkursie należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Fundacji FARKA (Uwaga! Jest on inny niż adres siedziby). Szczegóły w regulaminie na stronie www.farka.com.pl lub www.press.farka.com.pl

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień.

Termin przyjmowania zgłoszeń

20 października 2017

Strona konkursu:

http://press.farka.com.pl/?p=297

(Visited 95 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/08/22/konkurs-reportaz-muzyke/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google