1. Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych, uwrażliwienie na piękno nadmorskiego krajobrazu, promowanie regionu.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i kl. 0, klasy I-III szkoły podstawowej oraz IV-VI szkoły podstawowej.
3. Tematyka prac związana z morzem i marynistyką.
4. Technika wykonania prac: malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne.
5. Format prac: A4 lub A3.
6. Do prac powinien zostać dołączony opis zawierający:
tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę i adres placówki zgłaszającej, pełne imię i nazwisko          opiekuna plastycznego.
7. Prace konkursowe (maksymalnie 10 prac z jednej placówki w każdej kategorii wiekowej) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu:
Szkoła Podstawowa w Przecławiu, Przecław 27a ,72-005 Szczecin, z dopiskiem „CELNASAIL 2017 – Konkurs plastyczny”. Karty zgłoszenia w załączniku.
8. Sekretariat Konkursu prowadzi Sylwia Salabun celnasail@gmail.com , nauczyciel Szkoły Podstawowej w Przecławiu.
9. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac na konkurs upływa 10 czerwca 2017 r.
1o. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody i dyplomy.
11. Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.fb.pl/celnasail oraz wysłana do szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie do 10 czerwca 2017roku.
12. Wręczenie dyplomów i nagród do dnia 15 czerwca 2017 r. drogą korespondencyjną.
13. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego wykorzystania.

(Visited 44 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/05/17/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-o-tematyce-marynistycznej-cel-sail/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google