Zapraszamy serdecznie na wystawę fotograficzną pod tytułem “Relacje Publiczne”, która trwać będzie od 21 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Miejskie Galerie UAP w Poznaniu –  Curators’Lab, ul. Nowowiejskiego 12, Duża Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28/1, Mała Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28/2

Artyści:

Gosia Ciemioch
Radosław Włodarski
Akademia Ruchu
Stefan Ficner
Natalia Sydor
Kamil Wnuk
Zbyszek Trzeciakowski
Łukasz Surowiec
Tomek Jurek
Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak, Karolina Wiktor)
Angelika Fojtuch
Marek Wasilewski
Józef Robakowski
Janusz Maria Brzeski
Maria Ornaf
Julia Taszycka

Kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak

Relacje w czasach, kiedy nawet akt sprzeciwu wchłaniany jest przez korporacyjny kapitalizm Wystawa Relacje publiczne odnosi się do sposobów konstruowania relacji w społeczeństwie konstytuowanych przez wartości, jakie występują przy wymianie towarowej. Zysk i strata kształtują generują nową podmiotowość – menedżerską, która kalkuluje, analizuje korzyści i konieczne koszty; powstaje jednorodna podmiotowość stojąca w kontrze do wydobywania i tworzenia nowych jakości podmiotu. Przestrzeń publiczna w takiej rzeczywistości ustrukturyzowana jest hegemonicznie, zmierza do zachowania dominującego konsensusu przyjętych wartości a ekonomia i rynek kształtują nasze zachowania i sposób funkcjonowania oraz wyznaczają kierunki wyborów.

.

Źródło: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/03/21/wystawa-relacje-publiczne/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google