Nagroda Artystyczna przyznawana jest od 2012 roku przez Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ma ona służyć ożywieniu zainteresowania malarstwem jako kierunkiem studiów i być wsparciem dla najlepszych studentów i absolwentów tego kierunku.

Konkurs jest adresowany tylko do studentów i absolwentów kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce, które łączy tradycja i status prawny.

Nagroda Artystyczna Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie wynosi 10 000 złotych. Od kilku lat przyznawana jest także nagroda Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., która wynosi 3 000 zł. Jury konkursu przyznaje też wyróżnienia honorowe w postaci udziału w wystawie konkursowej i nagród rzeczowych dla wszystkich osób nominowanych do Nagrody Artystycznej. W tym roku wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

 

Regulamin, kalendarz konkursu oraz skład komisji konkursowej znajduje się na stronie internetowej http://nowyobraz.uap.edu.pl

Kalendarz szóstej edycji konkursu
Ogłoszenie konkursu – 17 października 2016
Przyjmowanie zgłoszeń – do 3 marca 2017
Ogłoszenie listy nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP – 17 marca 2017
Termin dostarczenia obrazów na wystawę konkursową – do 31 marca 2017

Zebranie komisji konkursowej w Galerii Miejskiej Arsenał- 6 kwietnia 2017 godz.10.00
Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody Artystycznej UAP- 7 kwietnia 2017
Otwarcie wystawy konkursowej i wręczenie nagród w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – 7 kwietnia 2017 godz. 19.00 Zakończenie wystawy w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu – 13 kwietnia 2017                                                      Otwarcie wystawy konkursowej w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie- 21 kwietnia godz.19.00

Zakończenie wystawy w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie – 5 maja 2017
Termin zwrotu obrazów – do 9 czerwca 2017

Komisja konkursowa w szóstej edycji konkursu


dr Piotr Bernatowicz (Galeria Miejska Arsenał)

dr Wojciech Gorączniak

Jadwiga Charzyńska (Dyrektorka CSW Łaźnia)

prof. Bogdan Wojtasiak
dr Tomasz Kalitko
prof. Janusz Marciniak
dr Joanna Marcinkowska (przewodnicząca komisji konkursowej)

Grzegorz Musiał
Gustaw Nawrocki (Galeria BWA w Gorzowie Wlkp.)
Cristiano Piccinini (APA-Polska)

Prof. Marek Przybył (Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP)

Karolina Staszak (Redaktorka naczelna Arteonu)

dr Jakub Malinowski (sekretarz komisji konkursowej)

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/12/14/vi-edycja-konkursu-o-nagrode-artystyczna-nowy-obraz-nowe-spojrzenie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google