I ORGANIZATOR

Organizatorem miejskiego konkursu plastycznego „Dzieci z całego świata” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax: (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl, www.lo12.szczecin.pl. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za konkurs są:                 Żaneta Węzik (zaneta.wezik@op.pl), Ilona Krause (ilona.krause@tlen.pl), Elwira Sakowicz (elwira2123@wp.pl) oraz Katarzyna Pyrzyńska (kasiap6@gmail.com).

II MIEJSCE

Termin dostarczania prac konkursowych do dnia 16 stycznia 2017 r.
w siedzibie organizatora – w sali nr 6 (świetlica szkolna).

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora dnia 9 lutego 2017 r.

 III CELE KONKURSU:

 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata;
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy;
 • zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia;
 • rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów;
 • rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura;
 • rozwijanie tolerancji wśród dzieci, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac z dołączoną informacją: imię i nazwisko dziecka, wiek nazwa i adres przedszkola oraz  imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub wychowawcy) wraz z jego adresem e-mail i telefonem.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych.

Odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

 • dzieci 4- letnie (przedszkola) – praca plastyczna płaska. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne
  z wykorzystaniem różnorodnych technik (kredki, farby, plastelina, bibuła, wydzieranka, wyklejanka, materiały);
 • dzieci 5 – i 6- letnie (grupy „0” – przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach) – praca plastyczna płaska lub praca plastyczno – techniczna. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne płaskie z wykorzystaniem różnorodnych technik lub prace plastyczno – techniczne, przedstawiające dzieci z różnych stron świata: lalki, pacynki, kukiełki. Materiał wykonania: dowolny (z wyłączeniem materiału naturalnego tj. owoce czy warzywa)

Kryteria oceny prac:

 • wrażenia artystyczne;
 • zachowanie tematu konkursu;
 • uwzględnienie cech charakterystycznych dla narodowości danego kraju (kolor skóry, strój, flaga);
 • staranność wykonania;
 • pomysłowość, wykorzystanie różnych materiałów;

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się dnia 9 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).

Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani przedszkoli i szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły www.lo12.szczecin.pl.

Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody będą przyznawane w każdej kategorii.

Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 28 dni po zakończeniu konkursu.

Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.

Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

VI WARUNKI DODATOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do dnia 30 stycznia 2017 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie Portalu PLANETA SZTUKI.

(Visited 271 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/10/28/miejski-konkurs-plastyczny-dzieci-calego-swiata/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google