Na  kartach twórczości Sienkiewicza pojawiają się słynne bitwy, znane formacje wojskowe, wielcy wodzowie
i bohaterowie, z których możemy być dumni.

Chcielibyśmy, aby ten ważny dla Polaków pisarz zainspirował Was do stworzenia pracy plastycznej nawiązującej do tematu “Wielkie bitwy i wielcy wodzowie w powieściach Henryka Sienkiewicza”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

– prace mogą wykonane w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej

– w przypadku technik płaskich mile widziane formaty od A3 do A1

– prace muszą zawierać tytuł i tekst uzasadniający wybór tematu (maks. 100 słów)

– do pracy należy dołączyć metryczkę, a w niej następujące dane: imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy;

w przypadku gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki.

Termin składania prac

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kultury „Ruczaj”, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie “Konkurs plastyczny”, do dnia 5 listopada 2016 r.

Zasady przyznawania nagród

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech następujących kategorii:

– klasy 4-6 szkoły podstawowej

– gimnazja

– szkoły ponadgimnazjalne

Ogłoszenie wyników

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury “Ruczaj” w dniu 8 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00.

Organizator

Centrum Kultury “Ruczaj”, ul. S. Rostworowskiego 13, Kraków

Kontakt z biurem pod numerem telefonu 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-21.00 oraz mailowo pod adresem biuro@ckruczaj.pl.konkurs_plastyczny_2016_afisz_www

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na www.ckruczaj.pl.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/10/13/konkurs-plastyczny-wielkie-bitwy-wielcy-wodzowie-powiesciach-henryka-sienkiewicza/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google