Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym “Ja i mój niepełnosprawny kolega, ja i moja niepełnosprawna koleżanka”

Konkurs „JA I MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA, JA I MOJA NIEPEŁNOSPRAWNA KOLEŻANKA” powstał w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. “Poznaj, zrozum, zaakceptuj”.
Ma na celu wywołanie pozytywnego wydźwięku i sugeruje, że kolegą, czy też koleżanką może być każda osoba – również z niepełnosprawnością. Uruchomienie dziecięcej wyobraźni w tym aspekcie w przyszłości może zaowocować brakiem lęku w kontaktach z mniej sprawnymi rówieśnikami.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (klasy I-VI).
Zachęcamy szkoły podstawowe z województwa zachodniopomorskiego do czynnego udziału w projekcie!


Prace można przesyłać do 15 października 2016 r.
Na zwycięzców konkursu czekają zestawy plastyczne!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie poznaj.tecza.org.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zadanie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

plakat-plastyczny

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/09/15/konkurs-plastyczny-ja-moj-niepelnosprawny-kolega-ja-moja-niepelnosprawna-kolezanka/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 113 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google