Konkurs krakowskiej Fundacji Szara Kamienica zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba,fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród młodych, rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już̇ istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie zamiarem Fundacji jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów).

Formuła Konkursu jest egalitarna – nie ogranicza się do artystów, którzy zdołali już przebić się w wąskich kręgach akademickich, czy zaistnieć w prestiżowych muzeach i galeriach. Umożliwia udział wszystkim tegorocznym dyplomantom (bez ograniczeń wiekowych) lub absolwentom (do 30. r. życia) szkół wyższych o profilu artystycznym.

By dotrzeć do możliwie najszerszej grupy, Fundacja rezygnuje ze standardowej praktyki wnoszenia opłat zgłoszeniowych. Eliminuje także bilety wstępu na wszystkie wydarzenia w galerii Szara Kamienica.

Szukamy przede wszystkim artystów proponujących twórcze odniesienie do powszechnie wykorzystywanych artystycznych narracji, autorów dzieł prezentujących nowatorską, ale spójną̨ koncepcję. Organizując wystawę̨ 5 uczestników zakwalifikowanych do II etapu, chcemy także lepiej poznać młode pokolenie artystów – dowiedzieć się, co ich inspiruje, co fascynuje, co doskwiera lub irytuje. Poznać ich intelektualne zaplecze i sposoby przedstawiania autorskich wizji. Ten zbiorczy głos będziemy później analizować, weryfikować, a docelowo popularyzować wśród naszej publiczności, ale nie tylko – zapowiada Organizator.

Pewnym novum w konkursie jest specyficzny dobór Jury ­ wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się promocją młodych talentów. Będą to więc uznane autorytety z dziedziny sztuk wizualnych: artyści, kuratorzy, osoby prowadzące galerie sztuki współczesnej, ale także marszandzi i kolekcjonerzy. Uczestnicy, prócz przesłania dokumentacji (cv, karta zgłoszeniowa) i skanów najlepiej reprezentujących ich prac, zobowiązani są̨ do przedstawienia planu działań artystycznych na rok następujący po przyznaniu Nagrody. W ten sposób Fundacja chce zmobilizować ich do aktywnego i świadomego planowania swojej kariery.

Zwycięzcę ubiegłorocznej edycji – Przemysława Branasa wskazało Jury w składzie: Adam Mazur, Małgorzata Mleczko, Ewa Łączyńska_Widz, Łukasz Ronduda, Stanisław Ruksza i prezez Fundacji -Krystyna Axmann Nagrodą w konkursie jest 5000 zł, wystawa indywidualna oraz wsparcie promocyjne ze strony Fundacji.

Regulamin i dokumenty do pobrania: szarakamienica.pl/pl/news

  • zgłoszenia do 15 lipca
(Visited 20 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/07/05/rusza-6-edycja-konkursu-na-najciekawsza-osobowosc-tworcza-mlodej-sceny-artystycznej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google