K O N C E R T Y

Niedzielny Koncert  Południowy / 31.01.2016, godz. 12.00, bilety: 5 zł normalny, 3 zł ulgowy

W programie koncertu m.in. sonaty na skrzypce i fortepian L. van Beethovena i A. Rutkowskiego.

W Y S T A W Y

Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner / do 28.02.2016 / Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: 31 stycznia (niedziela), godz. 11.00 i 13.00, oprowadza Renata Zdero.

Matka pięknej miłości. Wyobrażenia maryjne w sztuce europejskiej / do 31.01.2016 – ostatni tydzień trwania wystawy

Galerie wystaw czynne są od wtorku do niedzieli  w godzinach: wtorek – piątek 11.00 – 18.00, sobota i niedziela 11.00 – 16.00. W poniedziałki galerie nieczynne. Bilet łączony na wystawy „Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner” oraz  „Matka pięknej miłości. Wyobrażenia maryjne w sztuce europejskiej” w cenie 10 zł normalny, 5 zł ulgowy.

W Y S T A W Y   P O Z A   Z A M K I E M

Miasta Księstwa Pomorskiego do 31.01.2016 2016 – ostatni tydzień trwania wystawy / Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim

T E A T R

Kolega Mela Gibsona / 29,30,31.01.2016 (piątek) / godz. 19.00 / bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł

S P O T K A N I A   I   W Y K Ł A D Y

Warsztaty Twórczego Czytania: „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz / 26.01.2016 (wtorek) / godz. 17.00, bilety: 2 zł /

Zamkowe Gawędy Historyczne: Margrabia Jan z Kostrzyna: reformator i doktryner / 27.01.2016 (środa), godz. 17.00 / bilety: 2 zł /

Zamkowe Wieczory Książęce: Szczecin pod trzema koronami, czyli Saga rodu Leszczyńskich / 31.01.2016 (niedziela), godz. 16.00 / bilety: 2 zł /

S C E N A   A M A T O R A

Wielcy twórcy dziecięcej literatury w interpretacji młodych recytatorów / 27.01.2016 (środa) / godz. 18.00 / wstęp wolny

W A R S Z T A T Y   T E A T R  A L N E

29,30.01.2016 (piątek, sobota) / Teatr – rzeczywistość wypreparowana

C E N T R U M   I N F O R M A C J I   K U L T U R A L N E J   I   T U R Y S T Y C Z N E J

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) mieści się w Skrzydle Menniczym (wejście I z małego dziedzińca) Zamku Książąt Pomorskich i jest czynne: 16 X-14 IV (poniedziałek-sobota), godz. 10.00-18.00 / 15 IV-15 X (poniedziałek-niedziela), godz. 10.00-18.00.

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/01/26/25-31-stycznia-2016-r-zamku-ksiazat-pomorskich/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google