ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Szczecin Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45, 71 -670 Szczecin tel.91 442 18 96 Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin tel./ fax.91 442 24 65, e-mail:sp35@sp35.szczecin.pl WSPÓŁORGANIZATORZY: Pałac Młodzieży–Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7, 70-327 Szczecin tel. 91 422 99 59, fax. 91422 52 62, e-mail:palac@palac.szczecin.pl Szkoły Podstawowe nr 23, nr 51, nr 55, PP nr 23, PP nr 62, PP nr 52 ZASADY UCZESTNICTWA: Festiwal adresowany jest do solistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz…