REGULAMIN KONKURSU MIEJSKIEGO „Dzieci z całego świata”

Organizatorem miejskiego konkursu plastycznego „Dzieci z całego świata” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax: (91) 433 58 97, e­mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl,

www.lo12.szczecin.pl. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za konkurs są:

Żaneta Węzik (zaneta.wezik@op.pl) oraz Ilona Krause (ilona.krause@tlen.pl)

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora

Termin dostarczania prac konkursowych do dnia 11 stycznia 2016 r. do siedziby organizatora – świetlicy szkolnej, sali nr 6.

III CELE KONKURSU:

 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata;
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi,
 • przedstawicielami innej narodowości i rasy;
 • zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia;
 • rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów;
 • rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne; różnorodność nacji, odmienna kultura;
 • rozwijanie tolerancji wśród dzieci, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom w ramach programu „Bezpieczna szkoła”.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac z dołączoną informacją:

 • imię i nazwisko dziecka/ ucznia, klasa, wiek nazwa i adres przedszkola/ szkoły oraz
 • imię i nazwisko opiekuna (rodzica lub wychowawcy) wraz z jego adresem e­mail i telefonem.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz najmłodszych uczniów szkół

Odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

 • dzieci 4­ i 5­letnie (przedszkola);
 • dzieci 6­ i 7­letnie (grupy „0” i klasy I – przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły

Pod ocenę będa brane:

 • wrażenia artystyczne,
 • zachowanie tematu konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • staranność wykonania
 • pomysłowość, wykorzystanie różnych materiałów

Przedmiotem konkursu są prace plastyczno – techniczne, przedstawiające dzieci z różnych stron

świata: lalki, pacynki, kukiełki. Materiał wykonania: dowolny (z wyłączeniem owoców i

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).

Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani przedszkoli i szkół.

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły www.lo12.szczecin.pl.

Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody będą przyznawane w każdej kategorii.

Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 28 dni po zakończeniu konkursu.

Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.

Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność

VI WARUNKI DODATOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do dnia 15 stycznia 2016 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie Portalu PLANETA SZTUKI.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/10/21/miejski-konkurs-plastyczno-techniczny-dzieci-z-calego-swiata/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google