ZAPRASZAMY DO VI EDYCJI KONKURSU MATEMATYKA W OBIEKTYWIE/ WE INVITE TO PARTICIPATE IN 6. EDITION COMPETITION MATHEMATICS IN FOCUS

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do udziału w powszechnym i bezpłatnym konkursie fotograficznym “Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl
W tym roku szczególnie cenione będą fotografie (zaopatrzone tytułem i opisem) ukazujące piękno, harmonię, elegancję, powszechność i użyteczność matematyki. Na zwycięzców i na ambasadorów czekają dyplomy, nagrody rzeczowe (pula nagród przekroczyła 8000 zł) i nominacje do publikacji, zaproszenia na ciekawe wystawy i koncerty.

Konkurs w tym roku trwa do 31 października . Zgłoszenia, regulamin, informacje, ulotki – na www.mwo.usz.edu.pl

The University of Szczecin invites you to take part in the on-line competition. Its objective is to promote and develop mathematical culture. We will especially  appreciate works  (photographs with titles and descriptions) representing the harmony, elegance and uniqueness of mathematical concepts and regularities. The winners will receive prizes and honourable mentions in post-competition publications.

The ongoing this year’s competition will last till October 31st.

You will find the active application form on our website: www.mwo.usz.edu.pl

Szósta edycja Matematyki w obiektywie została wyróżniona honorowymi patronatami:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin,  JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz  Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.

Under the honorable patronage of:
Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of National Education, Ombudsman for Children, Marshal of West Pomeranian Voivodeship, President of the City of Szczecin, Rector of University of Szczecin, Westpomeranian Education Superintendent, President of  Princes Czartoryski Foundation”

ulotka_pl_2015_Strona_1 ulotka_pl_2015_Strona_2

(Visited 13 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/10/20/vi-edycja-konkursu-fotograficznego-matematyka-w-obiektywie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google