REGULAMIN KONKURSU

Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży

Umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac nawiązujących do tradycji rodziny, regionu, kraju. Kultywowanie rodzinnej sztuki ludowej. Rozbudzenie dumy z kraju, w którym żyjemy i realizujemy swoje marzenia. Zaangażowanie dzieci w budowanie jedności europejskiej.

Wybrane prace o najwyższej jakości artystycznej zostaną włączone do Kolekcji Sztuki Dziecka tworzonej przez Pałac Młodzieży.

Tematyka prac powinna koncentrować się wokół hasła: „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”, nawiązując tematycznie do regionu, w którym żyjemy, tradycji i obyczajów.

– moje miasto, tradycje, zabawy, moja rodzina i ja, moi przyjaciele

– obyczaje ludowe w różnych regionach mojego kraju

– mój kraj w XXI wieku, moje marzenia

Wiek uczestników od 3 do 13 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej umożliwiającej ekspozycję w antyramach

– prace z użyciem kasz i materiałów nietrwałych nie będą przyjmowane

– prace zbiorowe nie będą przyjmowane

– wymiary prac dowolne, górna granica 50 x 70 cm

prosimy o przesłanie prac nieoprawionych, płasko zapakowanych – nie

– prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji

– każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

IMIĘ I NAZWISKO autora pracy

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna artyst.

ADRES SZKOŁY/ instytucji, pieczątka firmowa

/ adres z kodem, telefon, e-mail/

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 19 CZERWCA 2015 r. (decyduje data stempla na adres:

PAŁAC MŁODZIEŻY

UL. MIKOŁOWSKA 26

40-066 KATOWICE

z dopiskiem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie.

Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej Pałacu Młodzieży:

www.pm.katowice.pl/konkursy

Nagrody rzeczowe, dyplomy uczestnictwa w wystawie oraz katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych przyznaje organizator oraz sponsorzy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych

Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace przechodzą na własność organizatorów.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/05/06/xii-ogolnopolski-konkurs-dzieciecej-tworczosci-plastycznej-najpiekniejsza-jest-moja-ojczyzna-2015/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google