10.05.2015 (niedziela), godz. 17.00, Dziedziniec Zamku, wstęp wolny

Wystąpią:

Chór DNIPRO Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Iryna Dusheyko – dyrygent

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Szymon Wyrzykowski – dyrygent

Chór DNIPRO Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Chór studentów Uniwersytetu Kijowskiego powstał w 1843 roku jako chór cerkiewny. Pierwszy koncert w gmachu uczelni odbył się w 1859 roku. Po 1876 roku, kiedy język ukraiński został zakazany (nie tylko w piśmie, ale również w mowie) zespół nadal działał, chociaż nielegalnie. Kierownikiem był wówczas Porfyr Demuzkij, znany artysta ludowy. Zespół przyczynił się do rozwoju świeckiej chóralistyki akademickiej na Ukrainie. W latach 70. nadano mu status zespołu ludowego z uwagi na udział w wielu koncertach i konkursach w republikach ówczesnego ZSRR. Od 1976 chór DNIPRO był prowadzony przez Prof. Ivana Pavlenko i wykonał wiele koncertów na Ukrainie i za granicą, miedzy innymi: we Lwowie, Iwano-Frankowsku, Dniepropietrowsku, Kownie, Wilnie, Moskwie oraz w miastach Bułgarii, Holandii, Polski i Niemiec. Od 2009 roku zespół jest prowadzony przez Irynę Dusheyko.

Obecnie repertuar chóru składa się z klasycznych utworów ukraińskich i zagranicznych kompozytorów. Jest to przede wszystkim muzyka sakralna i ukraińska muzyka ludowa.

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie został założony w listopadzie 1952 roku przez ówczesnego studenta Politechniki Szczecińskiej, późniejszego profesora – Jana Szyrockiego, który pełnił nieprzerwanie funkcję Dyrektora Artystycznego i Dyrygenta chóru do 2003 roku. Zespół pod Jego kierownictwem stał się jednym z najlepszych chórów akademickich na świecie. Ma na swoim koncie tysiące koncertów, setki międzynarodowych tournee, nagrania fonograficzne, udział w najbardziej prestiżowych festiwalach oraz w wykonaniach i prawykonaniach dzieł wokalno – instrumentalnych i a cappella.

W październiku 2006 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru został uczeń prof. Jana Szyrockiego – Szymon Wyrzykowski.

Oprócz bogatego programu a cappella zespół wykonuje liczne dzieła oratoryjno – kantatowe różnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł z XX i XXI wieku. Wielu współczesnych kompozytorów dedykowało swoje utwory chórowi, który stawał się ich pierwszym wykonawcą.

Na swoim koncie zespół posiada wiele nagród i wyróżnień (między innymi na własność Brązową Lutnię konkursu Legnica Cantat). Za swoją działalność w dziedzinie kultury otrzymał szereg najwyższych odznaczeń, nagród i medali od władz państwowych i regionalnych.

W roku 2012 chór obchodził jubileusz  60-lecia istnienia.

Szymon Wyrzykowski

Pierwsze zespoły prowadził w siedemnastym roku życia. Kształcił się u wybitnych mistrzów batuty: w latach 1998-2001 studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Filia w Szczecinie na wydziale dyrygentury chóralnej pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego, a w latach 2000/2006 podjął drugie studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, w specjalności Dyrygentura symfoniczno – operowa, pod kierunkiem prof. Antoniego Wita. W roku akademickim 2008/2009 został studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie w zakresie dyrygentury.

Dyrygował m.in. następującymi zespołami: Sinfonia Varsovia, Filharmonia Śląska, Filharmonia Szczecińska, Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia Częstochowska, Baltic Neopolis Orchestra, Orkiestra Akademia, Chór i Orkiestra Stowarzyszenia Mozart 2003, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „in terra pax”.

W sezonie 2006/2007 objął funkcję dyrygenta i dyrektora artystycznego Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego, z którym koncertował m.in. na Litwie, Białorusi, Słowacji, w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Norwegii oraz w Chile.

W roku 2010 (dwukrotnie) i 2012 zdobył nagrodę dla najlepszego dyrygenta, wygrywając wraz z zespołem konkursy chóralne.

Organizator główny: Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Współorganizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Koncert zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/05/06/koncert-choralny-na-zamku/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 4 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google