Przejścia Graniczne / Lublin w Szczecinie

27.04 – 26.06.2015 / poniedziałek – piątek / godz. 10.00 – 17.00 / wstęp wolny

Wernisaż 24 kwietnia (piątek) o godz. 19.13.

Wspólny projekt dwóch galerii – Białej z Lublina i 13muz ze Szczecina.

Zakłada on naprzemienną prezentację sztuki, związanej z tymi dwoma lokalizacjami, w miastach oddalonych od siebie o ponad 600 kilometrów. Geograficzny dystans obu ośrodków od siebie, ich skrajne względem centrum usytuowanie, relacja wschód – zachód i bezpośrednia bliskość granic prowokują do porównania dorobku instytucji kultury działających według odmiennych strategii wystawienniczych. Kuratorzy projektu wybrali grono artystów utożsamiających się z omawianymi galeriami a spośród ich dorobku realizacje najbardziej dla danego miejsca reprezentatywne.

Dziś, wobec łatwości komunikacji i multimedialności sztuki kryterium przynależności nie jest miejsce pracy czy zameldowania. Redefiniuje to dawne pojęcie „środowiska” skupionego wokół konkretnego obiektu wystawienniczego. Artystów biorących udział w projekcie łączy z danym miastem szeroko rozumiane kryterium obecności. Może być ona permanentna, chwilowa, może też dotyczyć przeszłości – każdorazowo jednak wiąże się z nią wywieranie konkretnego i zauważalnego wpływu, odciskanie piętna, znakowanie terytorium i wyznaczanie GRANIC. To gra słów, zarówno „przejście” jak i „granica” mają wiele znaczeń i odnoszą się między innymi do fizycznego przejścia granicznego, które jednocześnie dzieli i łączy, sprowadzając się również do osobistych przejść i granic stojących nam na drodze, które udaje się, bądź nie udaje się nam pokonać.

Tematyka prezentowanych prac jest bardzo różnorodna, podobnie jak użyte media artystyczne w postaci: realizacji rysunkowych i malarskich, obiektów, instalacji, fotografii, malarstwa, książki artystycznej i filmów. Proponujemy również wgląd w materiały archiwalne galerii, także w postaci wydawnictw. Zarówno Galeria Biała jak i Miejska Galeria Sztuki 13 Muz prowadzą cykliczne projekty angażujące i promujące tzw. „Młodą sztukę”. W Lublinie jest Forum Młodej Sztuki prowadzone przez Jana Grykę, natomiast w Szczecinie jest to Festiwal inSPIRACJE wymyślony przez KEDa Olszewskiego, który od dziesięciu lat promuje młodych twórców w konkursie Grand Prix Festiwalu. Tak więc, wśród uznanych autorytetów w projekcie wezmą udział młodzi artyści.

Artyści związani z Galerią Biała prezentowani w Szczecinie:

Tomasz Bielak

Rafał Czępiński

Viola Głowacka

Jan Gryka

Paulina Kara

Anna Nawrot

Irena Nawrot

Edmund Okstom

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/04/20/program-13muz-w-okresie-20-04-26-04-2015/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google