1. Organizatorem konkursu we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.
 2. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.
 3. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.
 4. W roku 2015 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej iparametrach technicznych opisanych poniżej. Plakat pt. „Człowiek robot” powinien wywołać u odbiorcy refleksję – pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z cyfryzacją społeczeństwa. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży zagrożenia związane z cyfryzacją społeczeństwa (np. problem ochrony danych osobowych i tożsamości jednostki, wojna cybernetyczna, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie informacyjne, uzależnienia od komputera, gier, Internetu itp.) lub wypromować pozytywne skutki cyfryzacji (przyspieszenie postępu technologicznego, sieci i telekonferencje naukowe, szybszy dostęp do informacji, w tym ze źródeł niezależnych, cyfryzacja i udostępnianie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwów, systemy ostrzegania przed kataklizmami, e-learning, praca zdalna itp.). Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z cyfryzacją.
 5. Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Każda szkoła wysyłająca prace uczniów przeprowadza wewnętrzną selekcję.
 6. Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 7. Praca powinna zawierać:
 • fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autora,
 • hasło „Człowiek robot” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim,
 • dopuszczalnie – inne teksty, których łączna długość nie przekroczy 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski).

Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:

 • format pracy netto: A3 (poziom),
 • spad: 3 mm (z każdej strony),
 • rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
 • przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
 • fonty zamienione na krzywe,
 • format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.

Dodatkowo: Nazwa pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. jan_kowalski_praca_1.pdf). Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz opis pracy z uzasadnieniem wyboru fotografowanego motywu (maksymalnie 500 znaków) obcokrajowcy w języku angielskim.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 w dniach
  16-17.04. Na uroczystość mogą przybyć wszyscy autorzy nadesłanych prac.
 2. Jury konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość
  i formę. Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu 7. zostaną odrzucone.
 3. Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2015 r. na adres konkurszspk@gmail.com
 4. Jury podczas obrad 15.04.2015r. wyłoni trzech laureatów konkursu.
 5. Nagrody:
 • Nagroda główna: laptop Sony Vaio
 • Nagroda za 2 miejsce: Tablet Samsung Tab 4
 • Nagroda za 3 miejsce: Tablet Samsung Tab 3

Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w maju 2015 r. (10 000 wyświetleń).

Szczegóły na stronie internetowej:

www.zspk.info (w zakładce: konkursy / konkurs graficzny).

 Kontakt z organizatorem:

Katarzyna Laskus
e-mail: konkurszspk@gmail.com

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38
tel.: +48 12 648 49 03
fax: +48 12 649 91 55 w. 11
e-mail: szkola@zspm.malopolska.pl, zsp-m@wp.pl

karta zgloszenia konkurs graficzny 2015

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/02/16/miedzynarodowy-konkurs-graficzny-pt-czlowiek-robot-pozytywne-i-negatywne-skutki-cyfryzacji-spoleczenstwa/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 7 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google