REGULAMIN

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI

„Magia zamknięta w papierze”

pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Origami

Temat IV edycji: „MORZA, JEZIORA, RZEKI…”

 

ORGANIZATORZY:

 • Halina Rościszewska-Narloch – Instruktor Origami PTO,
 • Irena Janas – członek PTO, nauczyciel plastyki i muzyki,
 • Małgorzata Łodo – członek PTO, pedagog,
 • Joanna Mandalka – nauczyciel techniki,
 • Polskie Towarzystwo Origami, Kostomłoty Pierwsze
 • Stacja Artystyczna RYNEK, Gliwice

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, koncentracji i wytrwałości,
 • Integrowanie środowiska,
 • Kształtowanie zamiłowania do sztuki origami,
 • Popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu.

PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:

Stacja Artystyczna RYNEK

 1. Rynek 4-5

44-100 Gliwice

TERMINY:

 • Ogłoszenie konkursu: listopad 2014 roku,
 • Termin składania prac: od 13 kwietnia do 27 kwietnia 2015 roku na adres Stacji Artystycznej RYNEK (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu), prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Termin uroczystego ogłoszenia wyników – 23 maja 2015 r.

UCZESTNICY:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników składania papieru zamieszkałych na terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Należy indywidualnie wykonać pracę (obraz) związaną tematycznie z morzem, jeziorem, rzeką… Mogą to być stworzenia żyjące w wodzie (ryby, koniki morskie, delfiny, itp.), rośliny wodne, muszle, statki, itp. Elementy obrazu należy wykonać w technice origami (płaskiej lub przestrzennej). Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Można wykorzystać dodatki, np. piasek, muszelki, kamienie i inne do ozdobienia pracy. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko 1 pracę.

 

FORMAT I WIELKOŚĆ PRACY :

Obraz do powieszenia (płaski lub przestrzenny) należy wykonać na tekturze kwadratowej o boku 35 cm. Praca może zajmować całą powierzchnię lub jej część. Żadne elementy nie mogą wystawać poza obszar pracy.

KATEGORIE:

Prace będą oceniane w kategoriach:

 • „maluchy” – przedszkolaki i zerówki,
 • „dzieci” – klasy I-III SP,
 • „starszaki” – uczniowie klas 4-6 SP,
 • „nastolatki” – uczniowie gimnazjów,
 • „młodzież” – uczniowie liceów i techników,
 • „woda” – osoby dorosłe.

JURY:

W skład jury zasiądą przedstawiciele z Polskiego Towarzystwa Origami oraz nauczyciele prowadzący zajęcia origami, których podopieczni nie biorą udziału w konkursie. Skład jury zostanie podany
w późniejszym terminie.

KRYTERIA OCENY:

Jury oceniać będzie:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • kompozycję i estetykę pracy,
 • oryginalność wykonania,
 • trudność złożeń,
 • dobór koloru i papieru.

 

NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona będzie na stronie internetowej http://www.haligami.cmza.pl

Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na wystawie „Morza, jeziora, rzeki…” w Stacji Artystycznej RYNEK w Gliwicach.

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU:

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Stacji Artystycznej RYNEK 23 maja 2015 r. Po podsumowaniu konkursu odbędą się warsztaty origami przeprowadzone przez instruktora origami Halinę Rościszewską-Narloch.

 

UWAGI:

 • Kartę zgłoszenia zbiorczą wypełnia osoba lub jednostka zgłaszająca z załączeniem podpisanych przez opiekunów prawnych oświadczeń (według załączników).
 • Informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronach internetowych: http://www.haligami.cmza.pl           https://www.facebook.com/konkurs.magia.origami

www.irena_janas.cmza.pl           https://www.facebook.com/StacjaArtystycznaRynek

 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem (informacyjnych, promocyjnych, wystawienniczych, publikacje). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów
  i telefonów).
 • Zdjęcia prac konkursowych wraz z informacją o autorze pracy oraz zdjęcia z uroczystego podsumowania będą opublikowane w biuletynie pokonkursowym oraz na stronach internetowych:

http://www.haligami.cmza.pl                https://www.facebook.com/konkurs.magia.origami

www.irena_janas.cmza.pl                    https://www.facebook.com/StacjaArtystycznaRynek

 • W miarę możliwości wystawa zostanie zaprezentowana również w innych miejscach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

 

KONTAKT:

Halina Rościszewska-Narloch

haligami@o2.pl

tel. 0 696 901 074

(Visited 18 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/11/24/iv-ogolnopolski-konkurs-origami-magia-zamknieta-w-papierze/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google