Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ogłasza XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Katka ŚWIĄTECZNA –  BOŻE NARODZENIIE,, NOWY ROK

1. Celem konkursu jest:

  • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
  • stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
  • poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

2.  Prace powinny spełniać następujące kryteria:

  •  nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
  • powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
  •  prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
  • powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej.

3.  Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5.  Format prac: maksymalnie A-5.
6.  Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna na stronie internetowej mdk-pabianice.pl (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
8.  Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 25 listopada 2014 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
9.  Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 5 grudnia 2014 na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10.  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 12 grudnia 2014 r. o godz. 18:00.
11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12.  Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

Karta informacyjna dolaczona do pracy – XVI kartka swiateczna 2014 do 18 lat

Karta informacyjna dolaczona do pracy – XVI kartka swiateczna 2014 pow 18 lat

(Visited 91 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/10/23/xvi-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-boze-narodzenie-nowy-rok/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google