ORGANIZATOR:

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”

 1. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław tel. 71 343 88 56

KOORDYNATOR:

MARTA JAROSZ

CELE:

Biennale ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej  na temat kota.

Przykładowe tropy:

 • Kot na przestrzeni wieków – w wielu kulturach miał znaczenie symboliczne, metafizyczne i religijne. Jego kult istnieje nadal w wielu krajach.

 • Kot i jego charakter – mimo wrażenia zwierzęcia domowego, jest drapieżnikiem chodzącym „własnymi drogami”. Jego charakter i  zachowanie  burzą  myśl o miękkiej przytulance. Jego charakter, to symbol przeciwności: miłości i agresji, przywiązania i odrębności…

 • Kot to zwierzątko – zwinne i zwinięte, puszyste i zupełnie łyse, białe i czarne. Jego postaci  mogą być  różne…

 • Kot i człowiek – wrażliwość na potrzeby zwierząt żyjących wśród nas…

 • Kot w rodzinie – kot jako część ogniska domowego…

 • Kocia mama i tata – koty ze swoim potomstwem…
 • Kot i pies – miłość czy nienawiść…
 • Kot i jego legenda – kot czarownicy, czarny kot…
 • i inne…..

Biennale będzie prezentacją możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymianą doświadczeń i poszerzania wiedzy z  zakresu różnych technik plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:

1.Biennale skierowane jest do dzieci i młodzieży  w  wieku  5-24  lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół.

 1. Jedna osoba może przedstawić tylko jedną pracę. Maksymalna ilość prac z placówki – 10
 1. Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.

4.Format pracy nie może przekraczać wymiarów:

– 100 x 70 cm –  dla malarstwa, rysunku i grafiki;

– 40 x 40 x 40 cm – dla ceramiki i form przestrzennych.

 1. Prace nie powinny być oprawione. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne i trwałe informacje o autorze: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki/szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Do wysyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki.
 2. Prace należy przesyłać na adres  organizatora: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław do 16 maja 2015r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KOT.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biennale jest opłata w wysokości 35 zł od placówki na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,

89 1020 5242 0000 2202 0018 7526, tytuł opłaty „Konkurs KOT”. Opłatę należy dokonać do dnia 15.05.2015r.

W przypadku potrzeby uzyskania rachunku za udział w konkursie, prosimy drogą elektroniczną, na adres: centrum2@tlen.pl, przesłać dokładne dane (NIP, nazwa i adres placówki).

 1. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. 0-3, kl. 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.

 1. Prace nadesłane na biennale, zakwalifikowane do wystawy oraz nagrodzone
  i wyróżnione przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.
 2. 11. Udział w biennale jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac.

INNE INFORMACJE:

Wyniki biennale będą dostępne na stronie www.mdk.wroclaw.pl od 26.06.2015r.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 3.10.2015 na uroczystym finisażu wystawy podczas Drzwi Otwartych naszej placówki.

Wystawa pokonkursowa w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 20 czynna będzie o okresie od 11.07. – 18.10.2015

Laureaci biennale i ich opiekunowie spoza Wrocławia, mogą otrzymać bezpłatny nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na terenie Zespołu „CEKDiM”.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/10/23/viii-ogolnopolskie-biennale-plastyczne-kot/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google