1. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni.

  1. UCZESTNICY:

Wiek uczestników od 7 do 15 lat.

  • CELE KONKURSU:

-umożliwienie dzieciom zaprezentowania prac plastycznych,

-wymiana doświadczeń między instruktorami i nauczycielami z różnych placówek.

  1.              TEMATYKA:

Tematyka prac powinna koncentrować się wokół skojarzeń związanych ze słowem łąka”, takich jak lato, zboża, żniwa, polne kwiaty, krajobrazy itd.

 

  1.         WARUNKI UCZESTNICTWA:

– wykonanie pracy w jednej z technik rysunkowych: ołówek, węgiel, sangwina, sepia, pisak, marker, pisak;

                  na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

                  z dopiskiem „Przyroda polska” – konkurs plastyczny

– wymiary prac dowolne.

– prosimy o przesłanie prac nie oprawionych, płasko zapakowanych – nie w rolkach

– prac zbiorowych nie przyjmujemy

– prosimy o spis uczestników konkursu z danej placówki wraz z adresem instytucji

i adresem e-mail

– każda praca powinna być czytelnie opisana pismem drukowanym:

a/  imię i nazwisko autora pracy

b/  wiek

c/  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego

d/  adres szkoły/ instytucji, pieczątka firmowa

(adres z kodem, telefon, e-mail)

  1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 30 listopada 2014 r.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie. Protokół jury będzie zamieszczony również na stronie internetowej MDK: www.mdk.gdynia.pl

UWAGI KOŃCOWE:

Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania honorariów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania nadesłanych do konkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/10/23/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-przyroda-polska-laka/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google