ZESPÓŁ CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI  I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

„DECYDUJĄCY MOMENT”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek pozaszkolnych
w kategoriach wiekowych:

10 – 15 lat

16 – 23 lat

Tematem jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier – Bressona.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pojedynczych zdjęć (nie cyklu reportażowego),

w których można zauważyć refleks fotografa. Fotograf powinien pokazać w swoich zdjęciach ów decydujący moment.

Warunki konkursu:

– prace powinny być wykonane indywidualnie

– zdjęcia o niskiej jakości technicznej nie będą oceniane

– akceptowane będą prace czarno-białe i kolorowe w postaci odbitek w technice                        klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym  (w punktach foto.)

– prace na nośniku elektronicznym nie będą rozpatrywane.

– dopuszczone do konkursu będą prace w formacie od  18×24 cm do  30×40 cm

( odstępstwa w wymiarach wynikające z kompozycji będą uwzględniane )

– zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo, powinny być „czystą” fotografią

– na odwrocie zdjęcia: numer zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł, imię, nazwisko, wiek autora, adres i telefon placówki  patronującej, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora)

– prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, organizator nie odpowiada za uszkodzenia podczas transportu

– prace prosimy wysyłać na adres:

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

Termin nadsyłania prac:  15.01.2015 r.

Z dopiskiem „Decydujący moment”

Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora placówki.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w lutym 2015 roku w galerii PEGAZIK Młodzieżowego Domu Kultury im.M.Kopernika we Wrocławiu, ul.Kołłątaja 20.

Nagrodą dla autorów dziesięciu najwyżej ocenionych prac będą warsztaty z technik specjalnych prowadzone przez instruktora w tutejszej placówce.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji  w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych , telewizyjnych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Koordynator konkursu : Jacek Lalak, instruktor fotografii MDK

(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/10/23/konkurs-fotograficzny-decydujacy-moment/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google