1. Temat konkursu „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…. I inne polskie łamańce językowe”
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie wraz z wydawnictwem KOMLOGO.
 3. Czas trwania konkursu od 13 października 2014r. do 12 grudnia 2014r. Decyduje data stempla pocztowego
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I – dzieci od 4 do 6 lat,
II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat,
III – dzieci od 7 do 9 lat,
IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat.
V – dzieci 10 -12 lat
VI – dzieci niepełnosprawne 10 -12 lat

 1. Celem konkursu jest : rozbudzanie twórczości plastycznej i językowej dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, inspiracja do zabawy słowem, rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów, ćwiczenie sprawności językowej i manualnej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, prezentowanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 2. Na konkurs należy nadesłać pracę ilustrującą jeden z polskich łamańców językowych.
 3. Format pracy: A4 Technika dowolna. Inna forma pracy po uzgodnieniu z organizatorem konkursu.
 4. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
 • nazwa konkursu,
 • kod uczestnika,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek,
 • numer kategorii,
 • nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • imię i nazwisko opiekuna dziecka,
 • telefon kontaktowy do opiekuna,
 • adres e-mail opiekuna,
 • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki.

Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

 1. Na konkurs może zgłosić osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.).
 2. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 3. Prace należy przesłać na adres organizatora:
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Maria Jóźwiak, Ewa Zbiegień
  Ogrodowa 16
  22-460 Szczebrzeszyn
  woj. Lubelskie
 4. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo komlogo.pl oraz na stronie internetowej http://www.sp1szczebrzeszyn.pl/
 5. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 7. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów.
 8. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 10. crzaszcz_logoRegulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
(Visited 117 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/10/17/ogolnopolski-logopedyczny-konkurs-plastyczny-z-w-szczebrzeszynie-chrzaszcz-brzmi-w-trzcinie-i-inne-polskie-lamance-jezykowe/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google