Telewizja Polska S.A. po raz drugi ogłasza otwarty przegląd konkursowy – skierowany do szkół, domów kultury i innych organizacji oświatowych w całej Polsce – na przedstawienie teatralne pod hasłem – Mój dom. Moje otoczenie. Moja ojczyzna – w ramach projektu „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.

Przegląd składać się będzie z trzech etapów:

* w pierwszym etapie – szczebla wojewódzkiego – zostaną wyłonione najlepsze propozycje przedstawień teatralnych, po jednym w każdej z czterech kategorii obejmujących:

– szkoły podstawowe;

– gimnazja;

– szkoły ponadgimnazjalne;

– domy kultury i inne organizacje oświatowe;

* w drugim etapie – szczebla ogólnopolskiego – jury wyłoni przedstawienia finałowe, po trzy w każdej kategorii, które TVP S.A zamieści na stronie www.iteatr.tvp.pl. organizując głosowanie publiczności na najlepsze przedstawienie;

* w trzecim etapie jury wyłoni zwycięzców – po jednym w każdej kategorii. Zwycięskie przedstawienia wyłonione przez jury i internautów zostaną zarejestrowane i wyemitowane przez TVP S.A.

 

Celem Przeglądu jest nie tylko wyłonienie i nagrodzenie najzdolniejszych artystycznie uczniów, ale również ukazanie spraw istotnych dla dzieci i młodzieży, i poruszających ich wyobraźnię.

Zadaniem Przeglądu jest budowanie u uczniów pozytywnych postaw wobec sztuki, uświadamianie potrzeby korzystania z wysokiej kultury, pobudzanie wrażliwości i stwarzanie okazji do prezentacji osiągnięć szerokiemu gronu odbiorców.

Przedstawienia zrealizowane na podstawie własnych utworów literackich i muzycznych mają na celu zaprezentowanie kreatywności i twórczych możliwości uczniów zaangażowanych w działalność zespołów teatralnych.

 

Propozycje teatralne – czas trwania przedstawienia do 45 minutnależy zgłaszać od dnia 2 września 2014 r. do dnia 5 października 2014 r. W przypadku dostarczenia propozycji pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Potrzebne dokumenty do wzięcia udziału w konkursie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.tvp.pl/szczecin/serwis-prasowy/internetowy-teatr-dla-szkol/ii-internetowy-przeglad-uczniowskich-zespolow-teatralnych/14564928

– Ogłoszenie Przeglądu Konkursowego;

– Regulamin Przeglądu Konkursowego;

– Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy;

– Załącznik nr 2 – Umowa o przeniesienie praw do przedstawienia.

 

Informacje dotyczące „Internetowego Przeglądu Uczniowskich Zespołów Teatralnych” na www.iteatr.tvp.pl lub w TVP S.A. O/Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a, nr tel. : 91 481 01 54 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

Informacje o I edycji konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.tvp.pl/szczecin/serwis-prasowy/internetowy-przeglad-szkolnych-zespolow-teatralnych

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/05/20/przeglad-konkursowy-na-przedstawienie-teatralne-tvp/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google