Czas trwania

od 2014-03-03 do 2014-04-30

Opis

Grafika 2   Grafika 1

 

Cele konkursu:

Celem XVII Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. „Mój projekt dyplomu logopedycznego” jest rozbudzenie i stymulowanie twórczości plastycznej i wyobraźni dziecięcej, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie słów, ilustrowanie słów wykorzystywanych podczas terapii logopedycznej, aktywizująca artystycznie i językowo praca nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie oraz Wydawnictwo KOMLOGO.

 

Sponsor nagród: 

Grafika 1

Patroni: 

Grafika 2   Grafika 3   Grafika 4   Grafika 5 Grafika 6

Regulamin

 1. Temat konkursu: „Mój projekt dyplomu logopedycznego”

 2. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest rozbudzenie i stymulowanie twórczości plastycznej i wyobraźni dziecięcej, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie słów, ilustrowanie słów wykorzystywanych podczas terapii logopedycznej, aktywizująca artystycznie i językowo praca nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania: od 03.03.2014r. do 30.04.2014r.

 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:

  • I – dzieci od 4 do 6 lat

  • II – dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat

  • III – dzieci od 7 do 9 lat

  • IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat

 5. Na konkurs należy nadesłać prace w formie plastycznej.

 6. Format pracy: A4
  Technika: dowolna

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.

 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

  • nazwa konkursu

  • imię i nazwisko dziecka

  • wiek

  • numer kategorii

  • nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko

  • kod uczestnika

  • imię i nazwisko opiekuna dziecka

  • telefon kontaktowy do opiekuna

  • adres e-mail opiekuna

  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowejMetryczkę

 9. WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.

 10. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)

 11. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

 12. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie
  Wilczogóra 8
  62-550 Wilczyn
  z dopiskiem: Jolanta Skowrońska – logopeda

 13. Termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2014r. Decyduje data stempla pocztowego.

 14. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 15. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.zswilczyn.szkolnastrona.pl/sp/

 16. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 18. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.

 19. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).

 20. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.

 21. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 22. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

 23. UWAGA!!! Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

 

(Visited 69 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/03/26/xvii-ogolnopolski-logopedyczny-konkurs-plastyczny-moj-projekt-dyplomu-logopedycznego/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google