ORGANIZATOR: Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie

CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich ochrony.

2. Poznawanie  dziedzictwa kulturowego.

3. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.

4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

5. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wiek uczestników: 5-19 lat.

2. Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki architektury (zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków) znajdujące się w okolicy zamieszkania autora (w granicach macierzystego województwa).

3. Techniki prac: malarstwo, grafika, rysunek (nie będą przyjmowane techniki: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp. ).

4. Format prac: A3 (42×30 cm). Dla grafik format dowolny. Prac nie należy oprawiać (prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę).

5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o takich faktach.

6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

7. Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły (placówki), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), tytuł pracy: obiekt, miejscowość i województwo, w którym się znajduje.

8. Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią szkoły (placówki).

9. Prace należy nadsyłać w terminie do 23 maja 2014 r. pod adresem:

Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, ul. Seledynowa 91a, 70-781 Szczecin

tel./ fax.  91 4 631-744

Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu spowoduje odrzucenie nadesłanych prac!!!

10. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w kategoriach: wiekowych 5-7, 8-12, 13-16, 17-19 lat oraz prac osób niepełnosprawnych intelektualnie. W tej kategorii komisja oceniać będzie walory artystyczne, zgodne z tematyką konkursu.

11. Kryteria oceny ustalone są w następujący sposób:

a. trafność doboru tematu pracy,

b. wyraz artystyczny,

c. oryginalność,

d. stopień trudności wykonania.

12. W każdej kategorii dla zwycięzców zostaną przyznane po 3 nagrody (I, II, III miejsce), dyplomy oraz listy uznania dla nauczycieli  i instruktorów.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/03/20/xvii-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-pn-zamki-palace-dwory-i-dworki-w-otoczeniu-parkow/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google