XIV Konferencja z cyklu NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE

Prawo autorskie wobec wyzwań współczesności – Internet, digitalizacja utworów, monopol prawnoautorski 

10 – 11 marca 2014 r.
Kraków, Hotel CAMPANILE, ul. Św. Tomasza 34

Program Konferencji:
10 marca 2014 r.  godz. 9.30 – 13.30 – prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

1. Podstawowe problemy prawa autorskiego w Internecie:
– odpowiedzialność inicjującego rozpowszechnianie utworów,
– odpowiedzialność użytkowników końcowych,
– zakres odpowiedzialności service providerów,
– linkowanie – możliwości, odpowiedzialność,
– wyczerpanie prawa a utwory cyfrowe,
– przetwarzanie i korzystanie z utworów cyfrowych w chmurze,
– licencje ustawowe dedykowane sieciom komputerowym [art. 231, art. 25 ust. 4 i art. 28 pkt. 3 prawa autorskiego.

2. Zasadnicze problemy związane ze sztuką przywłaszczeniową – appropriation art – w kontekście przepisów prawa autorskiego. Korzystanie z cudzych utworów a granice prawa.

3. Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa autorskiego: kierunki rozwoju, projekty zmian i nowelizacji.

4. Panel dyskusyjny – rozstrzyganie trudnych kwestii.

godz. 13.30 – 14.30 – obiad
godz. 14.30 – 17.00 – prowadzący: mec. Michał Barta i mec. Ewa Laskowska

(Nie)dozwolony użytek utworów – podstawy zgodnego z prawem korzystania z utworów a monopol prawnoautorski.

1. Podstawy i zakres monopolu prawnoautorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe, dualistyczny system ochrony prawnoautorskiej, ratio legis ochrony obiektywnej).

2. Uzasadnienie wprowadzenia wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej: dyrektywa 2001/29 o społeczeństwie informacyjnym i zakres obligatoryjnej implementacji instytucji dozwolonego użytku, tzw. „piąty kosz” implementacji, traktaty WIPO, konwencja berneńska.

3. Różnice w konstrukcji dozwolonego użytku: prawo podmiotowe vs. wyłączenie bezprawności.

4. Podstawy i zakres dozwolonego użytku prywatnego i publicznego.

5. Granica odpowiedzialności: kiedy dozwolony użytek staje się naruszeniem praw autorskich.

6. Zmiana linii orzeczniczej TS UE: test trójstopniowy.
ok. godz. 18.30 – wieczór artystyczny w LOCH CAMELOT (http://www.lochcamelot.art.pl/) – spektakl kabaretowy “Chodu i hop” a następnie uroczysta kolacja w restauracji CHERUBINO
11 marca 2014 r.  godz. 9.00 – 14.30 – prowadzący: dr Marek Bukowski

Digitalizacja utworów w kontekście prawa autorskiego – tworzenie cyfrowych wersji utworów, a monopol prawno-autorski:

1. Pojęcie digitalizacji;

2. Digitalizacja a prawa autorskie majątkowe i osobiste
– digitalizacja a pola eksploatacji,
– digitalizacja a prawo do integralności utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
– status zdigitalizowanych utworów,
– sprawa Google books.

3. Digitalizacja a dozwolony użytek.

4. Umowy autorskie dotyczące digitalizacji utworów.

5. Stanowisko Komisji Europejskiej w temacie digitalizacji utworów.

6. Konsultacje prawne.

godz. 14.30 – obiad

Zakończenie Konferencji


Wykładowcy:
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Marek Bukowski
Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków

mec. Michał Barta
Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy sp.j., Kraków

mec. Ewa Laskowska
Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy sp.j., Kraków

Koszt udziału w dwudniowej Konferencji wynosi 1470 zł + 23%VAT od osoby i obejmuje: udział w zajęciach, materiały, dyplom uczestnictwa, serwis kawowy, obiady oraz udział w wieczorze artystycznym i uroczystej kolacji.

DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ 80 zł RABATU

Koszt noclegu w Hotelu CAMPANILE (wraz ze śniadaniem):
pokój 1 – osobowy 186 zł/doba
pokój 2 – osobowy 216 zł/doba

Pozostałe informacje o szkoleniach oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.szkolenia-forum.pl

UWAGA: Po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług; DzU Nr 54, otrzymując od Państwa oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych – wystawimy fakturę VAT – zwolniony. Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Oferty innych szkoleń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkolenia-forum.pl

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/03/03/xiv-konferencja-z-cyklu-nowoczesne-prawo-autorskie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google