Temat konkursu
Motywem przewodnim konkursu jest pokazanie ciekawej „gry” świateł i cieni w porze od zmierzchu do świtu uchwyconej na fotografii. Tematyka
fotografii jest dowolna.
Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 16 lat
II kategoria – od 17 do 24 lat
3. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 zdjęcia, zdjęcia mogą być niezależne, bądź stanowić zestaw.
5. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych (czarno-białych lub barwnych) prac fotograficznych.
6. Format zdjęć: 20 x 30 cm; 20 x 25 cm.
7. Każde zdjęcie musi posiadać wypełnioną kartę informacyjną przyklejoną na odwrocie. Karta informacyjna jest dostępna na stronie konkursu.
8. Zdjęcia należy przesyłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem: „Światło wieczorową porą”
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na potrzeby konkursu.
10. W konkursie będą oceniane tylko i wyłącznie prace które zostały przesłane do dnia 14 marca 2014.
11. Informacja o wynikach konkursu ukaże się do 21 marca 2014 r. na stronie internetowej organizatora www.mdk-pabianice.pl .
12. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 28 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
Nagrody i inne ustalenia
1. Nadesłane zdjęcia nie będą odsyłane oraz przechodzą na własność organizatora.
2. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez niezależne jury.
3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
4. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/02/25/112934/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google