I Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
II Termin i miejsce: 10 maja 2014 r. godz. 12.00
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach ul. Pułaskiego 38 – sala widowiskowa
III Cel imprezy
· konfrontacja dorobku artystycznego wokalistów i zespołów wokalnych
· inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych
· doskonalenie warsztatu wokalnego
IV Uczestnicy – kategorie wiekowe
1) od 6 do 10 lat
2) od 11 do 15 lat
3) od 16 do 24 lat
V Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (dostępnej na stronie mdk-pabianice.pl) oraz NAGRANIA DEMO prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do dnia 25 kwietnia 2014. Jakość nagrania nie będzie oceniana, jednakowoż powinna pozwalać na bezproblemową ocenę. Prosimy o przestrzeganie zasady, że JEDNO ZGŁOSZENIE to JEDEN OSOBNY EMAIL z kartą zgłoszenia i dwoma utworami demo.
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4 osobowe).
3. Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym zarejestrowanym na płycie kompaktowej (format CD – audio, nieporysowanej i niezniszczonej). Jakość podkładu powinna być przynajmniej „dobra”. Słaby podkład wpływa negatywnie na całość
wykonania, lecz go nie przekreśla.
4. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z dwóch prezentowanych utworów.
5. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji audio-wizualnych występów.
6. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnika nie może być zmieniony w trakcie trwania konkursu.
7. Kolejność występów uczestników będzie ustalona przez organizatora i udostępniona w dniu konkursu.
8. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
· eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK-u, www.mdk-pabianice.pl do dnia 2 maja 2014)
· prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach
9. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości:
– solista – 25 zł
– zespół – 15 zł za osobę
Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu do godz. 11:30.
VI Przebieg imprezy
10 maja 2014 (sobota)
· godz. 9:00-11:30 – próby akustyczne
· godz. 12:00 – rozpoczęcie prezentacji konkursowych
· po obradach jury, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
VII Ocena, nagrody:
1. Wykonawców oceni jury powołane przez organizatorów. Na ocenę wpływ mają:
· jakość i sposób wykonania
· interpretacja utworów
· poziom warsztatowy (dykcja, emisja głosu)
· dobór repertuaru
· poziom artystyczny
· autorstwo – w przypadku utworów własnych
· zrozumienie i interpretacja tekstu – w przypadku piosenek anglojęzycznych
· jakość podkładu
2. Jury może przyznać: Grand Prix konkursu (statuetka KUMAK), nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
VIII Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizator zapewnia wykonawcom odpowiednie warunki oraz środki techniczne umożliwiające prezentację utworów (potrzeby sprzętowe niezgłoszone w karcie uczestnictwa nie będą zrealizowane).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania bądź nagrania podkładów muzycznych.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów uczestników.
5. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/02/21/xii-ogolnopolski-konkurs-piosenki-kumak/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 4 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google