Pałac Młodzieży w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w XIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „MORSKIE OPOWIEŚCI” organizowanym przez naszą placówkę.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży z całej Polski zabytkowym kompleksem architektonicznym Gdańska, przybliżenie historycznego i współczesnego, portowego charakteru miasta oraz osiągnięć w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki, zapoznanie z pięknem krajobrazu Zatoki Gdańskiej i poszanowanie jej środowiska naturalnego, prezentacja i popularyzacja działań plastycznych utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli, konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych i pedagogicznych nauczycieli  i uczniów.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 21 lat.
Jury dokona oceny prac w kategoriach wiekowych:
4 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat, 17 – 21 lat,

W załączeniu przesyłam regulamin wraz z kartą uczestnictwa.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do 1 marca 2014 r. (decyduje data wpływu do placówki) fax-em : (58) 301-40-09, e-mailem : imprezy_pm_gdansk@tlen.pl, lub listownie : Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56; 80-826 Gdańsk, z dopiskiem “MORSKIE OPOWIEŚCI”

Do  przesyłki  należy  dołączyć  obowiązkowo  KARTĘ ZGŁOSZENIA  z  wykazem  autorów  prac  oraz podziałem na grupy wiekowe, dokładnym adresem placówki, nr tel., fax, e – mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Pałacu Młodzieży
w Gdańsku (www.palacmlo.internetds.pl).

Regulamin

morskie opowiesci

(Visited 25 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/02/20/xiii-ogolnopolski-konkurs-tworczosci-plastycznej-dzieci-mlodziezy-morskie-opowiesci/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google