Dział Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                                               Poezji i Prozy Ukraińskiej  Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa Pod Patronatem  Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Iwana Hrycaka Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza

TURNIEJ WOJEWÓDZKI W LUBLINIE

 Termin:     6-7 marca 2014 r.

Miejsce:      Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Zgłoszenia: do 25 lutego 2014 nalezy przysyłać na adres:

Dział Edukacji Kulturalnej

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, pok.223
20-007 Lublin
…………………………………………………………………..

 tel. (81)   466 61 51

e-mail: edukacja@ck.lublin.pl

www.ck.lublin.pl

Regulamin

KARTA UCZESTNIKA

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/01/31/ix-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-poezji-prozy-ukrainskiej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google