„NAJPIĘKNIEJSZA BAŚŃ MOJEGO DZIECIŃSTWA”

 Cele Konkursu:

prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,  inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią

Uczestnictwo:

 –  konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

– warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez jednego autora jednej pracy, zgodnej z tematyką konkursu w dowolnej technice,

– format prac A3 lub A2

– prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki (telefon, adres), nazwisko i imię instruktora, nauczyciela.

– wyboru prac do pierwszego etapu konkursu tj. do wystawy szkolnej, w zespole – dokonuje instruktor, nauczyciel.

Organizatorzy wystaw w placówkach kultury i oświaty przekazują w ustalonym terminie zestaw prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie podstawowym, organizatorowi przeglądu powiatowego lub miejskiego (w przypadku Szczecina).

Zestaw prac musi zawierać listę zbiorczą autorów, spis prac, pieczątkę placówki.

Prace na etapie powiatowym i wojewódzkim Przeglądu oceniane i kwalifikowane będą protokołem przez jury powoływane przez organizatorów etapów, z udziałem przedstawiciela głównego organizatora.

Etapy wystaw konkursowych

Każdy z etapów kończy się wystawą.

Etap podstawowy – wystawy organizowane wewnętrznie w  placówkach kultury i oświaty w terminie do dnia 21.02.2014 r.

Etap powiatowy – organizują placówki powiatowe w terminie do dnia  9.05.2014  (udział biorą nagrodzone i wyróżnione prace w etapie podstawowym)

Etap miejski –  kwiecień 2014  Szczecin, wystawa:   18.04 – 9.05.2014

UWAGA – dla placówek Szczecina odpowiednikiem etapu powiatowego Przeglądu jest etap i wystawa miejska organizator  Miejski Ośrodek Kultury, ul. Goleniowska 67, 70-840 Szczecin

  Terminy i warunki składania prac:

– do etapu podstawowego i powiatowego ustalają ich bezpośredni organizatorzy.

– do etapu miejskiego przekazywane są prace nagrodzone i wyróżnione w placówkach kultury i oświaty  z terenu Szczecina na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, filia  Klub Delta, ul. Racławicka 10, 70-811 Szczecin  do dnia 11.04.2014

Wystawa miejska: 18.04 – 19.05.2014 r.

Do etapu wojewódzkiego – placówki powiatowe przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem z wystaw powiatowych do dnia  16.05.2014 r.    

Organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 17.

Otwarcie wystawy wojewódzkiej  i wręczenie nagród:  24 maja 2014 r.

Kryteria ocen jury:

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

–  6-9 lat,
– 10-12 lat,
– 13-15 lat,
– 16-19 lat.

– poziom plastyczny prac do wieku autora,

– zgodność z tematyką przeglądu,

– technika,

– ogólny wyraz artystyczny.

Organizatorzy wystawy miejskiej i wojewódzkiej proszą ze względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie oprawionych (nie składanych i nie przesyłanych w rulonach). 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/22/wojewodzki-przeglad-tworczosci-zespolow-plastycznych-dzieci-mlodziezy/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google