I WOJEWÓDZKI KONKURS ORIGAMI „Małe, mniejsze, najmniejsze… – origami modułowe”
pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Origami
Temat I edycji: „KUSUDAMY”

ORGANIZATORZY:
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach,
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Gliwicach,
– Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9.

CELE KONKURSU:
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, koncentracji i wytrwałości,
– Integrowanie środowiska,
– Kształtowanie zamiłowania do sztuki origami,
– Popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu.

 

 

PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9
ul. Czwartaków 18
44-100 Gliwice

TERMINY:
– Ogłoszenie konkursu: październik 2013 roku,
– Termin składania prac: od 1 grudnia 2013 roku do 17 stycznia 2014 roku na adres Biblioteki (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu), prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane,
– Uroczyste ogłoszenie wyników oraz warsztaty origami dla zwycięzców: 13 lutego 2014 roku (czwartek)

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych z województwa śląskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Należy indywidualnie wykonać kusudamę nie większą niż 14 cm średnicy lub wysokości. Kusudamę należy wykonać w technice origami. Dopuszczalne jest użycie kleju lub szycie w celu połączenia modułów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Można wykorzystać dodatki , np. koraliki, cekiny, i inne do ozdobienia pracy. Każde dziecko może złożyć na konkurs maksymalnie 3 kusudamy. Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem wykonawcy pracy.

KATEGORIE:
Prace będą oceniane w kategoriach:
– klasy 4,
– klasy 5,
– klasy 6.

JURY:
W skład jury zasiądą osoby z Polskiego Towarzystwa Origami oraz nauczyciele, których podopieczni nie biorą udziału w konkursie. Skład jury zostanie podany w późniejszym terminie.

KRYTERIA OCENY:
Jury oceniać będzie:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– kompozycję i estetykę pracy,
– oryginalność wykonania,
– trudność złożeń,
– dobór koloru i papieru.

NAGRODY:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona będzie na stronie internetowej http://www.origami.friko.pl i www.mip.cmza.pl
Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na wystawie „Kusudamy” w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach, Filia nr 9.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU:
Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 13 lutego 2013 roku w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach, Filia nr 9. Po podsumowaniu konkursu odbędą się warsztaty origami przeprowadzone przez Instruktora Origami Halinę Rościszewską-Narloch.

UWAGI:
– Kartę zgłoszenia zbiorczą wypełnia jednostka zgłaszająca z załączeniem podpisanych przez opiekunów prawnych oświadczeń (według załącznika).
– Informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej www.mip.cmza.pl, http://www.sp5-gliwice.com.pl/, http://www.sp1gliwice.pl/ oraz http://www.origami.friko.pl
– Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
– Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych
z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów i telefonów).
– Zdjęcia prac konkursowych wraz z informacją o autorze pracy będą opublikowane w biuletynie pokonkursowym oraz na stronie internetowej www.mip.cmza.pl, http://www.sp5-gliwice.com.pl/, http://www.sp1gliwice.pl/ oraz http://www.origami.friko.pl

KONTAKT:
haligami@o2.pl

Organizatorzy:
Irena Janas (SP 5 Gliwice)
Halina Rościszewska-Narloch (SP 1 Gliwice)

(Visited 2 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/17/wojewodzki-konkurs-origami/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google