KADRY DRUGIE

Zamknąwszy pięcioletni cykl konkursów fotograficznych pod nazwą Pokaż światu Skolwin, tym razem mamy przyjemność zaproponować Wam udział w nowej odsłonie naszych foto-zmagań. Niniejszym ogłaszamy konkurs fotograficzny SZCZECIN – KADRY DRUGIE. Rozszerzamy tym samym zasięg terytorialny przedmiotu naszych konkursowych zainteresowań i poszukiwań do całego Szczecina, mając nadzieję na bardziej twórczy i gremialny udział pasjonatów fotografii.
„Kadry drugie” wyrażają oczekiwania i nadzieje na zdjęcia niebanalne, niesztampowe; te które przy pierwszym wrażeniu nie zwróciły na siebie uwagi, nie pokazały najbardziej znanych, reprezentacyjnych i reprezentatywnych miejsc i okoliczności charakterystycznych dla naszego miasta; zdjęcia potrafiące zaintrygować wrażliwym ujęciem, refleksją ukrytą w przedstawieniu sfotografowanej sytuacji, „nowym odkryciem” znajomej przestrzeni – zdjęcia, których nie da się opowiedzieć słowami. Nie chcemy sugerować jakichkolwiek estetyk – epatowanie pięknem czy przerysowywanie brzydoty zawsze będą piętnowały dzieło nieprawdą samą dla siebie. „Drugie kadry” to niekoniecznie zdjęcia, które trzeba dopiero zrobić – być może wśród fotografii uśpionych w bajtach komputerów znajdziecie takie, które budziły i do dzisiaj budzą Wasze wątpliwości, a być może warto dać im szansę. Ale „drugie kadry” to także zdjęcia, które dopiero czekają na swoje powstanie – w miejscach i sytuacjach, na które nigdy nie macie czasu; które są zbyt stałe lub zbyt zmienne; które zawsze są nie po drodze; w których chcielibyście coś sprawdzić, poprawić, porównać – choćby z wcześniejszymi ujęciami. Odkryjcie „kadry drugie” – dla nich, dla siebie, dla świata…
Zapraszamy!

§ 1
Organizatorem VI Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego jest Dom Kultury „Klub Skolwin”, z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (91) 421 80 20, faks (91) 421 80 18, email: klubskolwin@wp.pl

§ 2
Organizatorzy oczekują wyłącznie zdjęć wykonanych w Szczecinie (bez względu na datę powstania poszczególnych zdjęć) i nie pozostawiających wątpliwości co do lokalizacji fotografowanych przestrzeni. Integralnym elementem niniejszego regulaminu jest dołączony tekst pt „ Kadry drugie”.
§ 3
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, iż jest skierowany do wszystkich osób fotografujących.

§ 4
Forma nadsyłanych zdjęć:
• płyty CD z cyfrową wersją prac (format tiff, jpg, bmp.)
• wielkość minimum 1200 x 800 pikseli i minimum 250 dpi (ułatwi to organizatorowi ich szybką późniejszą publikację w wystawie pokonkursowej).

§ 5
Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace nie spełniające kryterium jakościowego nie będą oceniane.

§ 6
Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac.
Plik z każdym ze zdjęć powinien być opisany w następujący sposób:
imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer zdjęcia. Do zdjęć należy dołączyć kartę
zgłoszeniową. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie opisanych.

§ 7
Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna.

§ 8
Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury.

§ 9
Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody:
1 miejsce – 700,00 zł
2 miejsce – 500,00 zł
3 miejsce – 300,00 zł
Oraz 3 wyróżnienia po 150,00 zł.
Organizator Konkursu informuje ponadto, że w formie nagrody specjalnej 10 wskazanych przez jury Konkursu laureatów zostanie dodatkowo nagrodzonych bezpłatnym udziałem w trzydniowych warsztatach fotograficznych ze znanym szczecińskim fotografikiem Tomaszem Lazarem. Warsztaty te odbędą się w dniach 28 lutego – 2 marca 2014 roku w siedzibie Organizatora Konkursu. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną o tym fakcie poinformowane najpóźniej do dnia 15 lutego 2014 roku.

§ 10
Werdykt Jury ma moc ostateczną.

§ 11
Fotografie biorące udział w konkursie nie są zwracane ich autorom.

§ 12
Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej:
• nadsyłanie prac do 24 stycznia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego),
• ogłoszenie listy laureatów i uczestników warsztatów fotograficznych do 14 lutego 2014 r.
• oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym – 1 marca 2014 r. w siedzibie Organizatora.

§ 13
Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

§ 14
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs
w celach promocji konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów. Przewiduje się publikację pokonkursowego katalogu z nagrodzonymi i wybranymi pracami. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po jego jednym egzemplarzu.

§ 15
Odpowiednio zabezpieczone, w usztywnionej kopercie, prace na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na podany poniżej adres:
DOM KULTURY „KLUB SKOLWIN”
ul. Stołczyńska 163 , 71-868 Szczecin
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

§ 17
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Szczecińskiego Konkursu Fotograficznego realizowanego przez Dom Kultury „Klub Skolwin”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Formularz zgłoszeniowy 2014

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/10/vi-szczecinskiego-konkursu-fotograficznego-szczecin-kadry-drugie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google