Organizatorem Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej  „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin,  telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail:  sekretariat@lo12.szczecin.pl  , www.lo12.szczecin.pl.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl) i Aldona Kłosińska (alklos@poczta.onet.pl).

 

MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 7 marca 2014 roku (na adres organizatora).

CELE KONKURSU

 1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję  Szczecina za 40 lat, w kontekście tematu – ogrody pływające.
 2. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
 3. Zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej. 
 4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin.
 5. Zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac: imię
  i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna  wraz  z jego adresem e-mail lub telefonem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się on w następujących kategoriach:
 • Klasy 0 – III SP;
 • Klasy IV – VI SP;
 • Klasy I – III GM;
 • Wszystkie klasy ponadgimnazjalne.

Kryteria oceny prac plastycznych:

 • wrażenia artystyczne,
 • zachowanie tematu Konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • staranność wykonania.
 • Kryteria oceny prac literackich:
 • zachowanie tematu Konkursu,
 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • samodzielność wykonania.

 

 1. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające wizję  Szczecina (zgodnie z tematem) za kilkadziesiąt lat.
 2. Technika prac plastycznych:
 • malarstwo,
 • grafika (w tym grafika komputerowa),
 • rysunek,
 • wyklejanka,
 • wydzieranka,
 • przestrzenne (dopuszczalna praca w zespołach dwuosobowych).

3. Rodzaje prac literackich:

 • wiersz,
 • opis (jedno ciekawe miejsce lub wiele)
 • list
 1. Format prac plastycznych: A3 lub A2 (przestrzenne również). Prac nie należy oprawiać.
  Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!
 2. Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New Roman).

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się
  dnia 3 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
 2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły – www.lo12.szczecin.pl i na portalu PLANETA SZTUKI ( www.planetasztuki.pl )
 3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów
  i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.
 4.  Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
 6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 7. Po zakończeniu konkursu (info na stronie szkoły), prace będą wystawione na aukcji w czasie festynu szkolnego ( maj/czerwiec) a zebrane finanse przeznacza się na zakup nagród w roku następnym.

WARUNKI DODATKOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do 18 marca 2014 roku zostaną ogłoszone wyniki  na stronie organizatora i na stronie Planeta Sztuki.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/30/iv-edycja-miejskiego-konkursu-tworczosci-plastycznej-literackiej-ogrody-plywajace-czyli-szczecin-2050/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 25 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google